Forumet - Vi själar är eviga odelbara individer, våra kroppar är temporära delbara objekt!

Vi själar är eviga odelbara individer, våra kroppar är temporära delbara objekt!

312 0 45
.
SJÄLEN, INDIVIDEN = DET ODELBARA SUBJEKTET/JAGET !!!

KROPPEN, DIVIDEN = DELBART OBJEKT/FÖREMÅL !!!


[y]


ANDLIGA ABC-KUNSKAPER:

1. Vi själar är eviga odelbara individer, våra kroppar är temporära delbara divider!

2. Vi själar är medvetna och kunniga, våra kroppar är omedvetna och okunniga!

3. Vi själar är lycksaliga, våra kroppar är olycksaliga!

[y]


Köttkostymerna som vi själar går och bär omkring på här i den materiella världen är alltså temporära, omedvetna och en källa till lidande, medan vi själva som själar är eviga, medvetna och glädjefyllda, och hör den andliga världen till!

Med tanke på att geléklumpen vi har i våra skallar, hjärnan, är ett delbart omedvetet objekt, så kan vi tryggt dra den vetenskapliga slutsatsen att hjärnan inte kan vara vårt medvetna upplevande Jag, själva individen som lever och bebor kroppen och knoppen!


SLUTSATS?

Just precis, hjärnkramarna har fel när de påstår att vi slutar att existera, att livet är över, när geléklumpen slutat fungera, eftersom de i sin andliga ignorans inte begriper att hjärnan bara är ett omedvetet fysiskt organ, en biologisk kopplingscentral, ett modem, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs vårt eviga Jag, och den fysiska kroppens sinnesorgan!

[y]


HJÄRNAN = Kanaliserar impulser från sinnesorganen. Hjärnan är bara ett fysiskt organ, ett omedvetet OBJEKT, en ÄGODEL!

JAGET/SJÄLEN = Upplever impulserna som sinnesintryck. Själen är den levande medvetna individen, SUBJEKTET, själva ÄGAREN av hjärnan och sinnesorganen! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

MEDVETANDET = Vår, jagets/själens, eviga perceptionsförmåga, själens energi. Det är vi själar som är medvetna, och medvetandet genereras givetvis av oss medvetna själar och inte av den omedvetna hjärnan!


Att påstå att hjärnan är Jaget, är lika sjukt som att påstå att gitarren är gitarristen! [bigsmile]

Ateister förväxlar i sin andliga blindhet subjektet jaget/själen/individen, med objektet hjärnan, som ju bara är ett omedvetet fysiskt organ, en tingest!TILL DISKUSSION:

Vad beror det på att vi i våra läroanstalter och massmedier inte får lära oss det mest grundläggande i livet, att vi själar är eviga odelbara andliga individer, medan våra köttkostymer, våra fysiska kroppar, bara är temporära delbara materiella objekt?

Varför mörkar man för oss dessa uppenbara grundläggande fakta? [mad]
Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)....Herren vare med er!

Hare Krishna! [love]
.

Spana också in: