Forumet - Vilka system är bäst vid abort.

Vilka system är bäst vid abort.

1533 0 41
En abort sker. Kvinnan Y vill inte ha en abort, medans mannen X vill ha en abort. 
Vilken handling tycker du är bäst vid situationen?

1: Aborten genomförs, mannen borde ha något att säga till om då han inte vill försörja barnet. (Går emot Ys intresse, X sparar pengar)
2: Aborten genomförs inte, X borde betala till Y så on klarar barnets uppväxt.
(Ys intressen tas först, X förlorar pengar)
3: Aborten genomförs inte, X behöver inte betala för barnets uppväxt.
(Gör det svårare för Ys livssituation, Xs livssituation fortsätter som den gjorde innan.

Vilken handling är bäst?

Spana också in:


Kort sagt: 2
Båda parter har lika stor del i att kvinnan blir gravid. Vill man vara 100% säker på att inte bli förälder så steriliserar man sig, annars finns det alltid en risk att saker inte riktigt blir som tänkt och då får båda ta sitt ansvar. Mannens ansvar ligger i att åtminstone betala underhåll vilket jag anser vara fullt rimligt då det också är det enda krav som ställs, han behöver inte vara delaktig i övrigt. 

Anledningen till att mannen inte har något att säga till om i abortfrågan är för att han inte heller riskerar några efterverkningar. Kvinnan däremot löper bland annat risk att bli infertil eller drabbas efterföljande depressioner. En abort är i verkligheten inte så "bara" som en del vill få det att framstå, det är ett medicinskt ingrepp och med det kommer också risker. 

Däremot så tycker jag att det bör finnas en tidsfrist inom vilken kvinnan måste meddela vem som är fadern för att kunna kräva underhåll, exempelvis inom 6 månader. Att 2-3 år efter att barnet har kommit till världen kräva underhåll borde inte vara möjligt.

Hajpojken: Båda parter har lika stor del i att kvinnan blir gravid. Vill man vara 100% säker på att inte bli förälder så steriliserar man sig, annars finns det alltid en risk att saker inte riktigt blir som tänkt och då får båda ta sitt ansvar. Mannens ansvar ligger i att åtminstone betala underhåll vilket jag anser vara fullt rimligt då det också är det enda krav som ställs, han behöver inte vara delaktig i övrigt.
Om mannen uttryckt att samlaget sker med avsikten att inte ha barn och kvinnan lurar mannen, ska mannen betala?

Sverige är "jämställt" så att ta hela kvinnans ansvar och flytta det på mannen är inte rättvist.

bliuqzth: Om mannen uttryckt att samlaget sker med avsikten att inte ha barn och kvinnan lurar mannen, ska mannen betala?
Din avsikt har inget med saken att göra, det är fortfarande samma risktagande. Om du sätter dig i en båt med hål i och skall ro över en sjö så hjälper det föga att din avsikt inte är att drunkna. Du har sex med vetskapen om riskerna. 

bliuqzth: Sverige är "jämställt" så att ta hela kvinnans ansvar och flytta det på mannen är inte rättvist.
Vilket ansvar är det som flyttas menar du? Som jag nämnde så har båda lika stor del i att kvinnan blir gravid. Att det är kvinnan som beslutar om abort beror på att det är hennes kropp och psyke som påverkas av beslutet, mannens kropp eller psyke påverkas däremot inte alls.

Ruttenfisk: Vill tillägga: Rimligtvis ska mannen behöva säga detta i god tid.
Det enda scenariot jag kan tänka mig som håller här är i fall båda skriver under någon form av motsvarighet till äktenskapsförord. Där mannen avsäger sig eventuellt faderskap vid samlag på förhand, innan de har sex. Annars gäller ju samma förutsättningar för båda och konsekvenserna bör delas på av båda. 

Hajpojken:
Det enda scenariot jag kan tänka mig som håller här är i fall båda skriver under någon form av motsvarighet till äktenskapsförord. Där mannen avsäger sig eventuellt faderskap vid samlag på förhand, innan de har sex. Annars gäller ju samma förutsättningar för båda och konsekvenserna bör delas på av båda. 
Nja, skillnaden är att i dagsläget har den ena parten full rätt att bestämma över föräldraskap medan den andra inte har någonting att säga till om

Ruttenfisk: Nja, skillnaden är att i dagsläget har den ena parten full rätt att bestämma över föräldraskap medan den andra inte har någonting att säga till om
Hajpojken: Anledningen till att mannen inte har något att säga till om i abortfrågan är för att han inte heller riskerar några efterverkningar. Kvinnan däremot löper bland annat risk att bli infertil eller drabbas efterföljande depressioner. En abort är i verkligheten inte så "bara" som en del vill få det att framstå, det är ett medicinskt ingrepp och med det kommer också risker.
Det är för övrigt ingen som tvingar dig att agera förälder, du kan bara krävas på underhåll. Du behöver inte vara det minsta delaktig i ditt barns liv som man om du inte själv vill.