Forumet - Vilken är den starkaste drivkraften bakom onda gärningar?

Vilken är den starkaste drivkraften bakom onda gärningar?

683 0 67

Spana också in:

Nachac:

Ego är det jag man uppfattar hos sig själv, det som du anser gör dig till just Dig. Det jag menade var egen vinning, d.v.s. föda sitt ego.


jag tror att det finns många människor som har svårt att göra en tydlig gränsdragning mellan vad som är till ens egen vinning och vad som är till den (i viss mån, möjligtvis inbillade) grupp man anser sig tillhöra.

min poäng är: så till vida man inte tillämpar psykologisk egoism, vilket jag anser är FUSK! så går det inte att påvisa att ens etiska beslut skulle vara fattade utifrån en själv.
Nachac:

På vilket sätt då?


det går inte att bevisa eller motbevisa utan används bara till att befästa det man har kommit fram till med ett facit där det står: "orsak: egoism" utan närmare förklaring. jag anser inte riktigt att det finns något ego. inte mer än vad man tillåter det finnas, åtminstone.

oavsett om det stämmer eller inte så är det fusk i den mån att saker slutar vara roliga när någon drar nytta av den möjligheten.
iosib:

det går inte att bevisa eller motbevisa


Nej, det är lite synd, men mycket få psykologiska påståenden går.

iosib:

oavsett om det stämmer eller inte så är det fusk i den mån att saker slutar vara roliga när någon drar nytta av den möjligheten.


Dock funderar man väl inte runt det bara för det är roligt?

iosib:

jag anser inte riktigt att det finns något ego. inte mer än vad man tillåter det finnas, åtminstone.


Förklara gärna.
Nachac:

Nej, det är lite synd, men mycket få psykologiska påståenden går.


sant, det är förstås naturen av allt som har med rationalism att göra.

Nachac:

Dock funderar man väl inte runt det bara för det är roligt?


jag gör, åtminstone för tillfället. mest för att upprätthålla min intellektuella kapacitet, vilket kan komma till användning någon gång, skulle jag tro.

Nachac:

Förklara gärna.


öh, är väl mer eller mindre av åsikten att ens jag bara är ett resultat av allt som pågår runt omkring en, vad man åt till middag igår, vad man hoppas bli när man är stor, etcetera. det är flyktigt och åtminstone jag har stora problem med att särskilja vad-som-är-mitt-eget (jaget) från vad-som-är-andras. borde nog läsa lite existentialism.

i alla fall: ifall inte alla förväntas ta rationella beslut gentemot upprätthållandet av dem själva som mekanisk varelse, djur, är det inte av egoism, för det är det enda egentliga jaget jag kan se.
iosib:

öh


Antag att vi endast är ett resultat av gener och miljö. Icke desto mindre har detta format något, du har intressen, värderingar och smaker. Dessa definierar dig som en enskild tänkande person. Detta är en stor skillnad mellan oss och djur, de uppfattar inte ett "jag", de har inte den tankeförmågan, konceptet av sitt ego.
Nachac:

Detta är en stor skillnad mellan oss och djur, de uppfattar inte ett "jag", de har inte den tankeförmågan, konceptet av sitt ego.


jag tror inte att det nödvändigtvis är känslan av ego så mycket som abstraktionsförmågan som gör oss mänskliga, i vilket egot är en i vissa sammanhang onödig abstraktion. alltså: egot finns i den mån vi tror att ett ego finns i den mån att vi förhåller oss till saker och ting som om ett ego fanns och så vidare. det finns för att vi har fått det att finnas.