Forumet - vilken dungeons & dragons-klass är personen ovan?

vilken dungeons & dragons-klass är personen ovan?

1946 0 56

ni har dessa att välja mellan:

Barbar (Barbarian)

Barbaren är en vildmarkskrigare, känd för sin styrka och uthållighet. Det som skiljer dem från andra krigare är deras förmåga att arbeta upp sig i ett bärsärksliknande tillstånd av vrede (Rage) där de i närstrid under en kort period kan åsamka sina fiender större skador, samtidigt som de inte bryr sig om sig egen säkerhet.

Musikant (Bard)

Barden är en skojare med många olika förmågor. De är kunniga om gamla myter och sägner, samtidigt som de är fenomenala i olika sociala situationer. De har även en begränsad magisk förmåga.

Präst (Cleric)

Religion är i Dungeons & Dragons olika världar en konkret realitet och de gudar som finns lägger sig gärna i de förehavanden som pågår där. Prästen är en person som inte bara bekänner sig till en viss religion utan som även vigt sitt liv åt den. Så länge prästen följer sin guds bud så har denne tillgång till ett antal olika gudomliga förmågor, de mest spektakulära är att de har förmågan att hela sjuka och skadade samt att de i sin guds namn kan fördriva och, i vissa fall, även förinta vandöda.

Druid (Druid)

Druiden är en variant av prästen (se ovan) men som istället för att bekänna sig till en viss religion istället vördar naturen såsom varande gudomlig. Druiden är ofta väktare över ett visst geografiskt område och mycket lite sker däri utan att de har kännedom om det.

Krigare (Fighter)

En krigare är specialiserad på strid av alla slag. De har vana av att använda alla typer av vapen och har tillgång till en lång rad specialiserade stridsmanövrer.

Munk (Monk)

En munk är en person som tillhör en klosterorden och är expert på obeväpnad strid. De värdesätter disciplin och vilja över allt annat och är kapabla till fysiska bragder bortom vad en människa ska klara av. Munken är klart inspirerad av österländska kampsportsutövare från vår egen värld.

Paladin/Tempelriddare (Paladin)

En paladin är en som, likt prästen (se ovan), vigt sitt liv åt en religion men med den skillnaden att en paladin är en krigare som med kallt stål tjänar sin gud. En paladin tjänar en av de goda gudarna och strävar efter att bekämpa ondska. En paladin har tillgång till vissa av prästens förmågor, om än i mycket begränsad form.

Jägare (Ranger)

Detta är en vildmarksexpert som både är stigfinnare, spårare och utbygdsjägare. De är specialister på att leva i vildmarken och behöver sällan vara utan varken mat, vatten eller skydd. De är ofta dödliga med pilbågar och andra avståndsvapen.

Tjuv (Rogue)

En tjuv är en person som specialiserat sig på rörlighet, lömskhet och lurendrejeri. De är ofta kunniga inom sådant som låsdyrkning, fälldesarmerande och smygande. I spelet får de ofta agera spejare som smyger i förväg framför resten av gruppen. De är även specialister på att anfalla ur bakhåll och får en extrabonus till chansen att utdela riktigt svåra skador om offret är helt ovetandes. Denna specialförmåga kallas "smyganfall" (Sneak Attack).

Fram till spelets tredje utgåva som utkom 2000, kallades yrket Rogue för Thief (Rogue hade tidigare använts som gemensam beteckning för Thief och Bard). Detta ändrades för att poängtera att det handlade om något mer än en simpel tjuv, utan en spejare och spanare som även var en expert på att ta sig förbi fällor och lås.

Trollkonstnär (Sorcerer)

En trollkonstnär är en person som har förmågan att kasta magiska besvärjelser. Det som skiljer en trollkonstnär från en magiker (se nedan) är att trollkonstnärens förmåga är medfödd till skillnad från en magiker. De har även lite större frihet att välja vilka besvärjelser de vill kasta, men har i gengäld inte tillgång till riktigt lika kraftfull magi som en magiker och har dessutom ett mycket mer begränsad antal olika besvärjelser.

Magiker (Wizard)

En magiker är en person som har förmågan att kasta magiska besvärjelser. Det som skiljer en magiker från en trollkonstnär (se ovan) är att magikern studerat sig till sin förmåga till skillnad från trollkonstnären vars förmåga är medfödd. En magiker är också något mer begränsad i sitt val av besvärjelser eftersom denne varje morgon måste välja vilka besvärjelser denne vill kunna kasta under den kommande dagen. Magikern har å andra sidan tillgång till något kraftfullare magi än en trollkonstnär.


Senast ändrad 7 Nov 2013, 13:34 av André Vifot Haas

samt vad fan, jag började skriva på en rollspelstråd för ett par timmar sen, men sen konstaterade jag att nej, måste fan hitta ett mer nischat forum för att posta just det, för ingen på um kommer ha någon aning om vad jag pratar om. eller, jag menar, några kommer ha, men det är typ ingen som postar något rollspelsrelaterat någonsin, så fuck it. men icke.

Spana också in: