Forumet - Vilken intelligens värdesätter ni mest?

Vilken intelligens värdesätter ni mest?

2186 0 59
Som rubriken lyder. Alltså, vilken intelligens värdesätter ni mest hos t.ex. en partner, kompis, släkting eller vilken ni helst skulle vilja ha hög själv. Självklart vill man inte att någon av dessa ska vara väldigt låg, men vi försätter att de andra ligger på ungefär medel, medan den ni väljer blir hög.

Kortförklaring på de olika intelligenserna:

Logisk-matematisk:
Förmågan att korrekt använda siffror och logik.

Självkännedom
Förmågan till självkännedom och att handla på ett lämpligt sätt utifrån denna kunskap.

Musikalisk
Förmågan att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka sig med musik.

Existentiell
Förmågan att fundera och framlägga frågor rörande liv och död samt grundläggande existentiella frågor.

Kroppslig
Förmågan att skickligt använda kroppen för att uttrycka tankar och känslor.

Språklig
Förmågan att träffsäkert använda ord antingen muntligt eller skriftligt.

Visuell
Förmågan att korrekt uppfatta den rumsliga (visuella) världen, ombilda och förändra objekt man ser och även kunna återskapa vissa utifrån sin inre syn.

Social
Förmågan att skickligt uppfatta och urskilja skillnader och förändringar hos andra människor.

Natur
Förmågan att skickligt observera, spåra, samla in och artbestämma växter och djur.

GO! [y]

PS: Motivering uppskattas.

Spana också in:

Vision:

Språklig (Du röstade på detta alternativ)


Jag tror att mycket följer med det språkliga. Har man gåvan att kunna uttrycka sig och förmedla sina tankar i ord har man större chans att utveckla övriga intelligensområden, utom möjligen matematiska och musikaliska, men språklig och musikalisk brukar följas åt.

Sedan är jag ju själv språknörd och vackert tal är just vackert.
Horstat:

Vad innebär det? Att man vet att man har två armar?


Att man har en riktig självbild och liksom kunna se sina svaga och starka sidor. Att vara medveten om sina känslor, avsikter, sitt temperament och önskningar samt förmågan till självdisciplin.

Man drar sig ofta tillbaka och har ett stort behov av eget utrymme. Andra kan uppfatta en som skygg och en smula osocial. I själva verket handlar det om att personen tänker bättre när den är ensam.

Man för samtal om djupa inre upplevelser och är i kontakt med sina känslor och önskningar. Man är diskret och respekterar andras personliga integritet. Personen lyssnar också på sin intuition och går sin egen väg. Man är personlig och självständig och skiljer sig från mängden. [crazy]