Forumet - Vilken personlighet stämmer bäst in på dig?

Vilken personlighet stämmer bäst in på dig?

8936 0 100
De olika färgerna är olika personlighetstyper. Varje färg har karakteristiska styrkor, och något som också står med är vad man blir om dessa styrkor överdrivs och blir till något negativt istället.

Blå: Osjälvisk - Vårdande
Karakteristisk styrka
Förtroendefull
Lojal
Hjälpsam
Blygsam
Hängiven
Omtänksam
Stödjande

... Som om den överdrivs blir
Godtrogen
Blind
Kvävande
Självutplånande
Överdrivet tjänstvillig
Undergiven
Självuppoffrande

Röd: Resultatorienterad - Styrande
Karakteristisk styrka
Självförtroende
Framåtanda
Övertygande
Kraftfull
Snabbagerande
Tävlingsinriktad
Risktagande

... Som om den överdrivs blir
Arrogant
Hänsynslös
Påstridig
Diktatorisk
Förhastad
Stridslysten
Spelare

Grön: Analytisk - Självständig
Karakteristisk styrka
Försiktig
Reserverad
Metodisk
Analytisk
Principfast
Rättvis
Uthållig

... Som om den överdrivs blir
Misstänksam
Kall
Rigid
Petig
Omedgörlig
Okänslig
Envis

Blandning: Flexibel - Sammanhållande
Karakteristisk styrka
Flexibel
Öppen för förändringar
Social
Experimenterande
Anpassningsbar
Tolerant
Söker alternativ

... Som om den överdrivs blir
Velig
Ombytlig
Kan inte klara sig ensam
Planlös
Ryggradslös
Principlös
Saknar fokus

Vilken stämmer bäst in på dig?

Spana också in: