Forumet - Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste just nu?

Vilken politisk fråga tycker du är den viktigaste just nu?

488 0 7

Kapitalismen i sig är problemet. Vårdkrisen, fascister i riksdagen, klimatkrisen, arbetslöshet och otrygg arbetsmarknad, förortsrevolter, privatiseringar, bostadsbristen, skolans marknadsanpassning och omvandling från lärosäte till kunskapfabrik, osv. Allt beror på att vi lever i en rå krisande kapitalism och är bara olika effekter av det. Det är svårt att peka ut en aspekt av det som DET STORA PROBLEMET när hela samhället är det problemet.

Men om jag skulle välja ett politiskt förslag jag vill ha igenom som ändå diskuteras en del:

Avskaffa CSN, socialbidrag, Arbetsförmedlingens olika bidrag, sjukersättning, osv. och ersätt med en medborgarlön som går att leva på och som alla i Sverige har rätt till. Skulle ta bort mycket av byråkratin och övervakningen. Skulle även göra det svårt för företag som inte erbjuder bra arbetsvillkor eftersom folk hellre skulle gå på medborgarlön än att arbeta hos dem, vilket skulle tvinga dem att lägga ner eller bättra sig. Alla skulle ha sina grundbehov tryggade och arbete skulle vara något man gjorde för att man ville, inte för att man tvingades. Meningslösa jobb som inte behöver göras och dåliga arbetsköpare skulle försvinna. Studenter skulle inte behöva belåna sig eller jobba extra för att klara studierna. Folk skulle inte kunna utförsäkras eller hamna mellan stolarna. Ser inget dåligt med det.

Spana också in:

sveriges försvar behöver upprustas rätt rejält och rätt rejält snart. varför är lätt att förstå om man släpper illusionen om en obruten progressiv globaliseringsprocess. dessutom saknar vi i dag ett totalförsvar, vilket gör de enskilda medborgarna sårbara i händelse av i stort sett vilka plötsliga stora förändringar som helst.

lagstiftningen kring hållande av boskap behöver luckras upp så att det blir möjligt för småjordbruk att överleva genom mindre kollektivt ägda mejerier och att det blir lagligt att sälja gårdsslaktat kött. vidare behöver vi subventionera småskaligt och ekologiskt jordbruk så att det inte blir nödvändigt att ta lån på uppemot tio miljoner för att kunna skaffa sig en gård. en ny grön våg blir omöjlig i rådande situation, och vi behöver återbefolka landsbygden om vi ska kunna decentralisera makten. skogsjordbrukspolitiken behöver även den förändras och bygga på skogsägarnas intressen, inte massaindustrins.

vidare bör vi göra allt i vår makt för att bryta vårt beroende av olja, kol, fosfor och andra i snar framtid ändliga oförnybara resurser. ovanstående stycke är en bit på vägen, men vidare skulle det vara bra om vi kunde få de transporter som ändå måste ske att gå på andra bränslen än huvudsakligen diesel. om en total utrensning av fossila bränslen är omöjlig inom rimlig tid måste det ändå ske en differentiering av bränslena.

mer akut är behovet av att bryta den privata skuldbubbla som sveriges ekonomi i dag förutsätter och som är på bristningsgränsen.