Forumet - Vilken skola är bäst?

Vilken skola är bäst?

157 0 16
Vilken skola vill du ha?

Nu sker stora förändringar i skolsystemet. Man kan säga att vi övergår till ett helt nytt system. Jag har urskiljt att det finns två stora motpoler i skolan i Folkpartiet som idag dominerar hela skolpolitiken, de har monopol på och sätter agendan för hur skolan ska utvecklas och förändras, medans socialdemokraterna som tidigare riktat mindre kritik mot Folkpartiet fått backa helt.

Deras vision är en standardiserad skola med betyg från att skolan startar i ettan och övergripande regler för hela landet. De vill ha en statlig skola, där läraren har en tydlig bestämmande roll. De vill också arbeta för att prioritera läsa – skriva – räkna framför annat, och vill att estetiska och fysiska aktiviteter, och tillexempel skönlitteratur och andra saker inte ska ha någon plats i skolan utan enbart som fritidssysselsättning. För dem är det viktigt med en mer faktabaserad, objektiv skola. De vill arbeta för en linjär utveckling med tydliga riktlinjer för alla elever om en konstant utveckling, elever som har det svårt ska på olika sätt tryckas upp så att klasser ska ha ett jämnt, fint, mätbart och godkänt resultat.

Mot detta finns en ganska stark motpol i Miljöpartiet som på senare tid börjat utmana Folkpartiet i flera debatter och ifrågasatt Folkpartiets monopol.

De vill ha mer fristående och självstyrande skolor som ska utformas av lärare, elever och styrelse gemensamt, och de ifrågasätter den hierarkiska ordning som existerar i skolan. De tycker att estetiska ämnen, idrott och kultur har en självklar plats i skolan och bör värderas lika högt som läsa – skriva – räkna. De är mer öppna för personliga avvikelser och att eleverna själva ska ha större inflytande över sitt lärande och tillsammans med lärare kunna sätta upp gemensamma mål för hur saker ska utvecklas. De vill enbart ha betyg som urvalsinstrument när man ska söka vidare, och vill i övriga klasser istället prioritera sociala omdömen där man kan få en mer tydlig definition på vad ens starka och svaga sidor är och var man kan utvecklas. Miljöpartiet prioriterar även mer pengar från riksplanet till kommuner så att skolorna ska kunna få mer resurser.

Vilken skola tycker ni verkar bäst?

Jag vet att det finns andra partier - tro det eller ej - men Miljöpartiet och Folkpartiet är som jag förstått det de som tydligast engagerar sig i frågan.

Vilken skolpolitik ligger närmast dig?

Spana också in:

Anarkandi:

Vänsterpartiet (Du röstade på detta alternativ)


Snarare de som är motpolen än Miljöpartiet då de t.ex. varken vill ha läxor eller betyg i skolan. Hellre en skola som inte förföljer eleverna på deras fritid, där samarbete inte kallas fusk och som inte bygger på tävlan och konkurrens istället för bildning.
Blivande_japan:

inte riktigt sant

men man kan väl inte vänta sig annat från dig förvisso


nej, de vill ju att man ska ha möjlighet att ha det som tillval.

Bara Ta Allt:

Snarare de som är motpolen än Miljöpartiet då de t.ex. varken vill ha läxor eller betyg i skolan. Hellre en skola som inte förföljer eleverna på deras fritid, där samarbete inte kallas fusk och som inte bygger på tävlan och konkurrens istället för bildning.


Ja, jag skrev ju inte upp totala motpoler, utan de två mest dominerande, särskilt på senare tid. Du är välkommen att starta en tråd där du lyfter fram vänsterpartiets perspektiv, eller debattera frågan i den här tråden om du vill.
Anarkandi:

Resultat (Du röstade på detta alternativ)


Båda är tämligen dåliga och inget annat parti har någon bra skolpolitik heller.

Folkpartiets skola är en fördummande skola som endast bryr sig om arbetsmarknadens behov av disciplinerad och specialiserad arbetskraft.

Miljöpartiets är mer progressiv men den ser inte till arbetarklassbarnens behov utan doftar medelklass lång väg.