Forumet - vilket av följande ord är fulast

vilket av följande ord är fulast

1789 0 26

Spana också in:


Fantastiskt: Samkväms kräm.
Förpackningen har inspiration från det något ångestfyllda 50-talet, även om ingen pratar öppet om det.

det är få som känner till att hela 50-talet var insvept i tunga moln av startgas, bensin och thinner i tillräckligt höga koncentrationer för att kroniskt försätta samtliga medborgare i ett underligt, diffust tillstånd som ej kan kommuniceras tillfredsställande. allt som tilldrog sig under 50-talet var egentligen bara olika tröstlösa försök att bota denna oavlåtliga alienation som genomsyrade allting och förvandlade alla civila institutioner till ruiner. man gick runt och var rädd hela tiden eftersom personen på andra sidan gatan skulle kunna visa sig ha en högersida som var helt olik den vänstra vad gällde både klädsel och anlete. man oroade sig över huruvida chefen existerade som vanlig människa när chefen hade sin dörr stängd. man undrade ifall döden var oändligt kort eller oändligt lång och ifall den var svart eller vit. eller grå. man var osäker på ifall man hade tillåtelse att fortsätta leva innan man på allvar förstått den outgrundliga arketypa synestetiska relationen mellan björkträ i lyktsken och siffran 5. alla sådana naiva grubblerier ägde en fruktansvärt påtaglig realitet under 50-talet. sedan försvann föroreningarna och den totala ensamhet som varje person befunnit sig i var plötsligt bortblåst och bortglömd. ingen dryftar de fasansfulla plågor och den outhärdliga tristess som präglade allt liv under 50-talet och som alltjämt satt sina spår vare sig vi minns eller inte. det kan vara så att vi inte minns, men att det ligger i vårt intresse att försöka minnas.