Forumet - Vilket parti är MINST religiöst?

Vilket parti är MINST religiöst?

3654 0 12
Detta är mitt resultat på valkompassen:
2uomo9s.jpg


Några av mina kärnfrågor är:


1. Invandring och integration
2. ReligionFriskolor
3. Friskolor
4. HBTQ-frågor
5. Jämställdhet
6. Miljö


Här känner jag att socialdemokraterna står långt ifrån mig.

''Det finns ett stort värde för elever och föräldrar att kunna välja skola. De fristående skolorna har en given roll. Men regelverket kring de fristående skolorna måste stramas upp och kvalitetskraven höjas. Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan.''

''En av utgångspunkterna för relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten, som trädde i kraft den 1 januari 2000, var att öka likställigheten mellan olika trossamfund. Staten tar även fortsatt ett ekonomiskt ansvar för Svenska kyrkans kyrkor med den kyrkoantikvariska årliga ersättningen. Det statliga stödet till övriga trossamfund ska ses som ett led i denna strävan. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.''Jag vill ha en restriktiv invandringspolitik. jag tror inte på den invandringspolitik nu därför att det finns flera områden i Sverige som är segregerade. Jag är dessutom övertygad om att det är ett stort problem med en stor inströmning av muslimer och andra religiösa, eller människor som har en annan moraluppfattning än vi svenskar. Samtidigt vill jag arbeta för att samhälle mot rasism och främlingsfientlighet.

Jag är helt emot friskolor därför att friskolor strider mot svensk lagstiftning. Skolan ska vara opartisk, och undervisning ska baseras på vetenskap inte religion. Betygssättning ska INTE bero på etnicitet, religion, kön, eller familjebakgrund. Det är ett brott mot grundlagen.

Religion tänker jag inte säga så mycket om..målet är att minska antalet religiösa i samhället (inte med lag), och att religiösa ENDAST ska ha de rättigheter som andra människor har,

HBTQ-frågor är viktiga.

Miljön är viktig.

Vilket parti ska jag rösta på??


Spana också in: