Forumet - vill du betala mer skatt för invandring?

vill du betala mer skatt för invandring?

11442 1 96
Frågan är felformulerad och bör istället lyda:

Är du beredd att offra dina barns trygghet, din välfärd, din trygga pension, halva din lön, ditt kulturarv och ditt land för fortsatt inhuman invandring?

Svaret är nej. 

Istället ska vi hjälpa så många möjligt till ett så lågt pris som  möjligt. Inte tvärtom. 

Spana också in:

Har också invändningar mot frågeställningen. Oroväckande många invandringskritiker säger sig vilja verka för ett lägre skattetak, som någon hämnd mot välfärdssamhällets felprioriteringar.

Skatter är bra, och det är tack vare vårt höga skattetak som vi historiskt kunnat bygga upp ett välfärdssamhälle. Den principen tycker jag ska kvarstå, vi behöver bara omprioritera. Hör vi upp med invandringen så kommer många utgifter att försvinna på sikt och vi kommer att börja spendera dem på poster som vi under ett tag nu negligerat allt mer för att finansiera vår invandring.

Skatten ska även inte vara något som vi frivilligt betalar efter vad vi personligen känner för att vi vill betala utan någanstans ska den följa oss svenskars kollektiva behov. Den ska nyttja den breda massan.

Så frågan ska enligt mig vara om vi inom ramen för våra ekonomiska förutsättningar idag har råd att finansiera den invandring vi för, och de flesta av oss är nog rätt säkra på vad vi vill svara på den frågan. Att diskutera ifall vi bör höja den för att finansiera ytterligare en post då vårt skatttak redan är högt bör inte vara av intresse.

Vet inte om jag har svarat på frågeställningen nu men velat säga det här ett bra tag utan att ha fått chansen att göra det så tog chansen att göra det nu.

Weeaboo: Har också invändningar mot frågeställningen. Oroväckande många invandringskritiker säger sig vilja verka för ett lägre skattetak, som någon hämnd mot välfärdssamhällets felprioriteringar.

Skatter är bra, och det är tack vare vårt höga skattetak som vi historiskt kunnat bygga upp ett välfärdssamhälle. Den principen tycker jag ska kvarstå, vi behöver bara omprioritera. Hör vi upp med invandringen så kommer många utgifter att försvinna på sikt och vi kommer att börja spendera dem på poster som vi under ett tag nu negligerat allt mer för att finansiera vår invandring.

Skatten ska även inte vara något som vi frivilligt betalar efter vad vi personligen känner för att vi vill betala utan någanstans ska den följa oss svenskars kollektiva behov. Den ska nyttja den breda massan.

Så frågan ska enligt mig vara om vi inom ramen för våra ekonomiska förutsättningar idag har råd att finansiera den invandring vi för, och de flesta av oss är nog rätt säkra på vad vi vill svara på den frågan. Att diskutera ifall vi bör höja den för att finansiera ytterligare en post då vårt skatttak redan är högt bör inte vara av intresse.

Vet inte om jag har svarat på frågeställningen nu men velat säga det här ett bra tag utan att ha fått chansen att göra det så tog chansen att göra det nu.
"Om staten hade höjt skatten för att kunna finansiera invandringen, hade du isåfall gillat det eller inte gillat det?"

Ungefär så menade jag. Om dom höjer eller sänker någon annan skatt är irrelevant för den här frågan.

mynona: Jag är inte så intresserad av invandringsfrågan. Men jag betalar gärna så hög skatt som krävs för att finansiera välfärden oavsett invandringens storlek, så jag förmodar därför att svaret är ja
Vad menas med "vad som krävs". Inget krävs egentligen, välfärden är bara ett begrepp fritt för många tolkningar.

mynona: De fattigas egoism skadar dock ingen

mynona: de rika skadas inte lika mycket av att avstå en del av sina pengar

Där här tankesättet tar dock enormt stor anspråk på människors levnadsprinciper; de får inte längre välja själva, utan tvingas böja sig för vad en viss grupp anser vara moraliskt korrekt. Vem är du eller jag att bestämma hur Allan eller Greta bör göra med vad som är deras? Det verkar finnas en idé om att det är ok att bestämma över andra och hur de bör leva, och forcera detta oavsett vilka invändningar som kan finnas.

Jag ser hellre att rika kan fortsätta vara rika om de vill de, och att de som är fattiga definitivt bör få möjligheten att på alla sätt komma ur den situationen. Jag personligen ser inte att det behöva vara antingen eller, och om det är de enda två stora idéerna som finns i dagsläget behöver vi något nytt.