Forumet - Vill veta lite om klozapin

Vill veta lite om klozapin

727 0 5
svartvit:

Åh okej!


Clozapine Actavis, Actavis
Clozapine Sandoz, Sandoz
Eller Leponex®, Novartis?

Så här låter Clozapine Actavis:

FASS:

1. VAD ÄR CLOZAPINE ACTAVIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Clozapine Actavis hör till typen av läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet.

Clozapine Actavis används vid schizofreni.

Clozapine Actavis kan också användas för psykotiska besvär, som uppkommit under behandling av Parkinsons sjukdom.

2. INNAN DU ANVÄNDER CLOZAPINE ACTAVISInnan du påbörjar behandling med Clozapine Actavis tas ett blodprov för att undersöka blodbilden och besluta om du kan behandlas med Clozapine Actavis.

Det är mycket viktigt att du infinner dig till de blodkontroller som skall utföras varje vecka de första 18 veckorna och därefter åtminstone var fjärde vecka så länge behandlingen pågår samt ytterligare 4 veckor efter avslutad behandling.

Blodkontrollerna sker för att kontrollera mängden vita blodkroppar (leukocyter och neutrofila granulocyter) i blodet för att minimera risken att du drabbas av blodbiverkningar (lågt antal vita blodkroppar).

Informera din läkare om du tidigare har tagit Clozapine Actavis och har blivit tvungen att avbryta behandlingen på grund av blodbiverkningar.

Använd inte Clozapine Actavis:

- om du är överkänslig mot klozapin eller något hjälpämne i Clozapine Actavis-tabletten.

- om du inte har möjlighet att medverka i regelbundna blodkontroller.

- om du har obehandlad epilepsi.

- om du har eller har haft försämrad benmärgsfunktion.

- om du tidigare har haft lågt antal vita blodkroppar (också efter att ha tagit Clozapine Actavis) om det inte var en följd av behandling mot cancer.

- om du har haft psykiska förändringar som utlösts av alkohol, läkemedel eller annan förgiftning.

- om du har allvarlig njur- eller hjärtsjukdom (t ex myokardit).

- om du har aktiv leversjukdom med illamående, aptitlöshet eller gulsot.

- om du har nedsatt tarmaktivitet.


Var särskilt försiktig med Clozapine Actavis:

- om du har för höga blodsockerhalter som kan ge sig till känna som viktminskning, ökad törst och trötthet.

- om du har prostataförstoring eller trång­kammar­vinkel­glaukom (en sjukdom i ögat), eftersom Clozapine Actavis kan försämra dessa tillstånd.

- om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

- om du samtidigt tar läkemedel som kan ge förstoppning (antipsykotiska läkemedel, medel mot depression och medel mot parkinsonism), då detta kan leda till ytterligare förstärkning av effekterna av Clozapine Actavis, vilket kan medföra förstoppning (till och med tarmvred). Försiktighet gäller också om du tidigare haft sjukdom i tjocktarmen eller genomgått operation i nedre delen av buken. Om du får förstoppning bör du kontakta din läkare, eftersom detta bör behandlas aktivt.

- När någon infektion utbryter ska du omedelbart informera din läkare. Var särskilt uppmärksam på om du har influensaliknande symtom som feber eller ont i halsen/svalget/munnen eller andra tecken på infektion. Blodkontroll ska genast göras för att utesluta brist på vita blodkroppar.

- Då du börjar din medicinering kommer du noggrant att observeras för att upptäcka om du får blodtrycksfall när du reser dig hastigt (ortostatisk hypotension). Om du har Parkinsons sjukdom kommer ditt blodtryck att kontrolleras både i liggande och stående ställning under de första behandlingsveckorna.

- Kontakta din läkare om du inte tål vissa sockerarter, t ex galaktos, innan du tar detta läkemedel.

- Om du under de första 2 behandlingsmånaderna får ihållande ökning av hjärtfrekvensen i vila och/eller rubbningar i hjärtrytmen, bröstsmärta och andra tecken på hjärtsvikt (t ex oförklarlig trötthet, andnöd, andfåddhet) ska du omedelbart kontakta din läkare.

- Om du har uttalad bradykardi (mycket långsam hjärtrytm), hjärtkärl-sjukdom eller ärftlig störning av hjärtrytmen (förlängning av QT-intervallet) ska du tala om det för din läkare. Samtidig behandling med andra läkemedel mot psykiska sjukdomar bör då undvikas.

- Eftersom Clozapine Actavis kan medföra muntorrhet, vilket kan medföra ökad risk för karies, bör rengöring av tänderna med fluortandkräm göras 2 gånger per dag.

- Patienter som behandlas med Clozapine Actavis ska vid feber, ont i halsen/svalgen/munnen eller vid andra tecken på infektion, genast kontakta läkare så att blodbildskontroll kan genomföras för att utesluta brist på vita blodkroppar.

Användning av Clozapine Actavis med mat och dryck

Alkohol ska inte intas samtidigt med Clozapine Actavis på grund av att det förstärker alkoholens negativa effekt. Om dina kaffevanor väsentligt förändras kan du behöva kontakta din läkare så att din Clozapine Actavis-dos kan anpassas.

Kontakta din läkare om du funderar på att sluta röka då detta kan leda till ökade biverkningar av Clozapine Actavis.

Spana också in: