Forumet - Vision: 45 miljoner Svenskar 2050

Vision: 45 miljoner Svenskar 2050

394 1 17
Grundfakta:
Mänskligheten består av 0.134 % Svenskar idag. 
1600 var det 0.139 %, 1900 0.317 %, 1950 0.28 %

Mitt förslag skulle innebära att Sverige var 0.5 % av mänskligheten 2050. Det skulle innebära en ökning med 3500 medborgare per dag. 2014 föddes det 98 326 medborgare och dog 73 606. Invandrade 107 612 medborgare och utvandrade 40 535. Det är en befolkningsökning med 251 medborgare per dag. 

Hur når vi ditt? Vad för hinder finns det för att genomföra visionen? 

Spana också in:


Sheriffen:
Kulturell sammanhållning, låg arbetslöshet och en väl fungerande välfärd.
Hög sysselsättingsgrad är bra. Samtidigt så är Sverige extremt glesbefolkat. Vilket försämrar landet. Du har helt rätt i att en av utmaningarna för att göra visionen verklighet är hur man ska kunna höja sysselsättningsgraden samtidigt som man höjer befolkningstätheten. Och man gör världen bättre om man minskar gränser mellan ekonomiskt rika och fattiga länder, men även minskar gränser mellan rika och fattiga områden i ett land. Vi behöver få en mer inkluderande arbetsmarknad, samt ökad bostadsbyggande om vi ska kunna göra det möjligt.