Forumet - Vit makt och den autonoma miljön har saker gemensamt utöver sin extremism.

Vit makt och den autonoma miljön har saker gemensamt utöver sin extremism.

443 0 12
De möts i frågor som antikapitalism, antiimperalism, miljö och djurrätt samt i stödet för palestinernas sak och motståndet till Israel och USA. Båda sidorna underkänner demokratin, rättssamhället och dess lagar. Polisen är enbart ett redskap för makten. Myndigheterna och deras företrädare konspirerar mot vit makt miljön och de autonoma miljön och de intressen och värden dessa grupper företräder. På båda kanterna är det därför ett kall att ta täten och genomdriva nödvändiga förändringar för massans bästa.

Diskutera vad beror detta på?

Spana också in:

Motsånd i ockuperat land

Så här är det. Jag är nationalist. Jag är patriot. Jag älskar Svergie. Jag älskar svenskarna. Jag älskar mitt folk. Jag tycker att alla folk ska ha rätt att leva efter sina villkor och förhållanden. Jag är inte mot andra folk. Jag är för mitt. Den nationella suveräniteten är okränkbar, fysiskt, kulturellt och ekonomiskt. Jag tror på ett självständigt Svergie, en hel odelad nation. Jag vill leva i ett homogent Svergie fritt från mångkultur. Jag strävar efter en folkgemanskap som stäker den etniska oh kulturella idintiteten. Jag kämpar för en nationell gemnskap.
Med det går åt fel håll. Vårt land är ocuperat. Fränmlingar väller in över våra gränser. Snart är främlingarna i majoritet och vi få svenskar som lver kvar blir en hårt utsatt minioritet i vårt eget land. Hela vårt folks existens hänger på en skör tråd. Vår kultur är hotad av mångkulturen. Vårt land styrs av en sionisk ocupationsmakt och det sitter främlingar i höga maktpositioner. Polis och militär är sionistlakejer. Jag som nationalist kommer aldrig att acceptera något annat än att det svenska folket styr i Svergie. Jag tolererar inte att något annat folks intressen fromar vår framtid. Vi ska ha makten över oss själva. Det rådande samhällsystemet kommer att utrota vårt folk. Nu är det fråga om en kamp för överlevnad.
Vi måste, precis som andra förtrycka folk välrden över, kömpa oss ut ur förtryck och förnedring. Vi måste göra mostånd. Vi måste organisera oss. Växa i storlek och styrka. Vi behöver fanbärare, banderollbärare, flygbardsutdelare. Vi behöver patriotiska aktivister. Vi behöver nationalistiska tänkare och talare. vi behöver patriotiska mostånsmän. Vi behöver nationalsitiska soldater. vi ska försvara oss. Vi ska vara herrar i våra eget land. vi vill att Svergie och svenskarna ska överleva. Nu ska vi kömpa. Vi ska slåss mot Mammon, mot Sion, mot judar, mot främlingar och mot invandrare. Vi ska också slåss mot ligisterna, mot kommunisterna, mot rödingarna.
Vi ska informera sveskarna på gator och trog. Vi ska rekrytera nya patrioter.På förra trogmötet försökte några inhemska kommunister störa talet som en nationell tänkare höll. De skrek några ramsor, och då och då hördes en svag lakör, men kommunisterna lyckades inte störa patrioternas tal. De svenska medborgare som hade samlats lyssnade intresserat. Efter torgmötet attackerades två mötesteltagare oprovocerat av ett gäng maskerade kommunister. Sin vana trogen filmade de så kallade antifacisterna angreppet. Vi försvarade oss genom att sparka en maskerad anarkist i huvudet. Han blev bledvetslös och släpades bort av sina fega kumpaner. Stridigheterna mellan patrioterna och kommunister forsatte ett tag. Efter det forsatte kommunisterna att bråka med polisen. De tyckte väl att det var säkrare att busa med dem än med oss. Det torgmötet slutade med att kommunisterna greps. Aktivistetresurserna här är nu kraftigt decimerade. Nästa gång kommer de att behöva kalla till utomstående för att hantera sitvationen. Vi är beredda. Vi ska forsätta hålla mäten och informera svenskarna om sivationen som råder i vårt land.
Vi ska sabotera och förstöra för våra fiender. Vi ska kosta ocupationsmakten så mycket pengar som möjligt. Vi ska rasera det nuvarande samhället occh bygga upp ett nytt. Vi ska förbereda oss för väpnad kamp. Det är krig och jag är motståndskämpe.

Kriget mot facism

Så här är det. Jag är mot facism i alla dess former. Jag tänker bekämpa facismen som jag vill, hur jag vill och när jag vill. Jag accepterar inte maktens lagar, jag tror inte på demokrati. Fria val är ett skådespel. Alla smörjer sina krås på bekostand av vanliga människors slit. Överklassen, borgarna, företasledarna, fackpamparna med sian lakejer till så kallade vänsterpolitiker är tjuvar och banditer. De snor åt sig kaan medan majoriteten lver i otrygghet eller under hot om varsel. Polisen är nationalstatens väktare med uppdrag att bevara det rådande orättvisa matkfärhållandet. Jag och mina kambrater skiter i deras lag och skapar vår egen. Det här är en motreaktion.Vi vägrar samarbeta. Vi går kampens väg. Vi slår tillbaka. Vi sköker obeveklig och ständig konfrontation. Marknadens diktatur och kontroll över samhället kommer inte att försvinna om vi inte krossar det. Systemet är korrupt i grunden, nu är det dags för strid.
Jag föraktar politikerna. Jag föraktar polisen. De ser högerextremaröeselser som ett välkommet inslag i vårt öppna samhälle. Polisen gör allt för att försvara facisterna. Men vi ger oss inte. Vi utför ett kontinueligt och enträget, hårt och slitsamt antifacistiskt arbete. Vi ser naziternas existens som en öppen attack mot oss och vår värdighet och vi ska driva bort alla naziter från gator och trog. Polisen gör ingenting när de kommer krypande ur sina hålor och attakerar socialistiska arrangemang. Någon måste göra något. Vi slår tillbaka. Vi är inte rädda för de facisitiska våldet. Vi attakerar nazisterna i deras hem. Häller färg i deras brevinkast, limmar igen låset till deras dörrar, skrämmer dem på flykt. Vi slår dem, vandaliserar deras hem och bränner deras bilar. Hör ni det? Vi attackerar er i era hem, era bilar, på era jobb och i era skolor. Ni är aldrig säkra. Vi kommer alltid att vra där och påminna er om konsivenserna av er personliga aktivism. Om ni gömmer er letar vi reda på er.
När vi kommer blir nazisterna rädda och flyr. De springer gatopp i panik. De tar skydd i butiker och på fik. De gömmer sig bakom väktare och poliser. Den som inte hinner undan, den som lämnas i sticket av sina fega nassekompisar, sparkar vi ner och misshandlar. Vi tillrättar nazisterna i några käftsmällar. Vid senaste sammandrabbningen försökte en fly men han fick en välriktad spark i bröstet innan han forsatte löpa. En annan nazist fick ett knä i ansiktet och sedan en spark i magen. Efter de la de kängorna på ryggarna och sprang fortare än jag har sett någon springa. Tack alla kamrater som var med och misshandlade skiten ur nassarna.
Varje försök till nazistisk upptrappning motarbetar vi. Vid deras årliga demonstrationer möter vi upp med traditionella våldsamma gatukonfrontationer. I år avgjordes slaget och vi antifaccuster stod som segrare. Vi trycke ner nazisterna i skosulorna och nu vågar de inte visa sig av rädsla för antifacistisk repression. Vi satte in det tunga artilleriet och evenemanget avslutades med flera fall av grov misshandel.
Jag har, tillsammans med mina obundna kamrater, tryckt tillbaka nazistenra. Och vi ska forsätta kampen och krossa alla former av nazistisk aktivitet och organisering. Det är krig och jag är motståndarnaskämpe.
Du beter dig ju som ett Flashback-troll, du kan inte bara säga "De är mot detta båda två och därför är de likadana" när det är av totalt olika orsaker. Går igenom punkt för punkt lite snabbt:

Asha:

antikapitalism


Vit makt-grupperna är inte alls antikapitalister, de är bara anti-liberala. De är inte emot det kapitalistiska ägandeförhållandet och klassamhället utan förespråkar folkgemenskap och klassamarbete. De vill spela ut arbetare mot varandra och få dem att alliera sig med sina arbetsköpare utifrån konstruerade gemenskaper som ras/etnicitet/kultur/nationalitet eller vad de nu kallar det för tillfället. Vi vill att arbetarklassen ska enas som klass mot arbetsköparna/kapitalisterna/borgarklassen, alltså motsatsen. De vill ha vertikal solidaritet, vi vill ha horisontell. Motsats, inte likhet. Du kan inte vara antikapitalist om du inte är motståndare till grunden i kapitalismen, ägandeförhållandet.

Asha:

antiimperalism


Alla socialister är inte antiimperialister, och vad jag vet är inte alla nassar det heller. Finns förövrigt en hel del liberaler som påstår sig vara det, Gentleman här på forumet t.ex.

Asha:

miljö


Det bryr väl sig alla om nuförtiden? Själv bryr jag mig mest för att det ska finnas en värld kvar att ta över när arbetarklassen griper makten. Resurshushållning, osv.

Asha:

djurrätt


Öh, vet jättemånga socialister som skiter fullständigt i det. Har inget som helst med socialism att göra och finns inget krav på djurrätt inom den autonoma rörelsen. Att många anarkister är djurrättare är däremot sant, även om majoriteten inte är det. Det är dock något vi är utöver att vi är socialister, olika kamper osv.

Asha:

samt i stödet för palestinernas sak


Nej. Nassarna stödjer palestinierna som folk för att deras land är ockuperat och för att det som ockuperar dem är en judisk stat. Vi stödjer den palestinska arbetarklassen, om Israel dödar palestinska kapitalister skiter jag i. Vi stödjer även den israeliska arbetarklassen, men inte den israeliska staten eftersom det är en nationalistisk apartheid-stat. Ockupationen är grovt rasistisk och hindrar till stor del klasskampen i Palestina, därför är vi motståndare till den. Det gamla slagordet "Fred mellan folk, krig mellan klasser" sammanfattar väl de autonomas hållning i konflikten. Sen finns det ju förövrigt nationalister som stödjer Israel också, t.ex. av socialdawinistiska skäl. Det är väl endast etnopluralisterna och de riktigt tokigt judehatande nassarna som stödjer palestinsk nationalism.

För övrigt är det knappast bara socialister och nationalister som är mot ockupationen av Palestina, även många liberaler är det. På Ship to Gaza-demon i Stockholm var det ju nån Centerpartist som höll tal bland annan (som iofs blev utbuad som hycklare, men ändå).

Asha:

motståndet till Israel och USA


Som sagt, alla nassar är inte motståndare till Israel och inte mot USA heller. Förr var ju nassarna förövrigt USA-kramare.

Autonoma är inte bara motståndare till USA och Israel utan även till Norge, Kina, Ryssland, Lettland, Ghana, Venezuela, Sverige och alla andra nationalstater. Staten är en klasstat och ett verktyg för borgarklassens herravälde över arbetarklassen, den står i direkt motsättning till det vi kämpar för. Vi är inte mer mot Israel än vi är emot Palestina och andra stater, vi är däremot mot Israels ockupation av Palestina av anledningar jag redan förklarat. De på vänstersidan som är "mot USA" är väl främst statssocialisterna som inte gillar att USA lägger sig i andra staters bussiness, alltså inte de autonoma. Jag är inte mer mot USA än jag är mot någon annan nationalstat.

Asha:

Båda sidorna underkänner demokratin, rättssamhället och dess lagar


Av totalt olika anledningar. Autonoma anser staten vara ett verktyg för att upprätthålla ett klassamhälle och är motståndare till stater i alla dess former. Nassarna vill bara ha en annan stat än dagens, hela deras ideologi blir ju omöjlig utan en stat som upprätthåller nationsgränserna.

Det var visst inte särskilt likt trots allt. Din tankegång är ju på ungefär samma nivå som snubben som skrev "Extremister"-boken, dvs. ta en massa lösryckta grejer och påstå att de är gemensamma utan att sätta dem i ett sammanhang. Han höll ju bland annat upp en "Burn Israel, burn"-tröja och en "död åt ZOG!"-tröja och presenterade det som argument för att båda skulle vara antisemiter, den nivån ligger du på för tillfället.

För att sammanfatta:

Nassarna är för nationalstaten och folkgemenskap, de vill ha vertikal solidaritet och samarbete över klassgränserna för "nationens/rasens/folkets/whatever bästa". De vill bevara det kapitalistiska ägandeförhållandet och kan således inte vara antikapitalister, bara antiliberala.

De autonoma är mot nationalstaten och folkgemenskapen, de vill ha horisontell solidaritet och kamp mellan klasserna. De är för arbetarklassen övertagande av produktionen och avskaffandet av klassamhället och därmed mot hela kapitalismen och dess grundläggande ägandeförhållande.
Bara Ta Allt:

De är mot detta båda två och därför är de likadana


Sa ej att de är likadana. Utan bara att de har dessa saker gemensamt enligt säpo och brå.

Bara Ta Allt:

Du kan inte vara antikapitalist om du inte är motståndare till grunden i kapitalismen, ägandeförhållandet.


Du kan fortfarande ha saker gemensamt dock.

Bara Ta Allt:

Alla socialister är inte antiimperialister, och vad jag vet är inte alla nassar det heller.


Inte det jag skrev, utan att de två miljöerna har dessa saker gemensamt.

Bara Ta Allt:

Det bryr väl sig alla om nuförtiden?


Ja så kan det ju vara. Men är något de två miljöerna har gemensamt. Samma sak med djurätt.

Bara Ta Allt:

Nej. Nassarna stödjer palestinierna som folk för att deras land är ockuperat och för att det som ockuperar dem är en judisk stat. bla bla bla


Jag vet att det sägs vara av olika anledningar. Antisionism finns i vissa delar inom den autonorma miljön och anti-semitism i stora delar av vit makt-miljön.

Bara Ta Allt:

. Din tankegång är ju på ungefär samma nivå som snubben som skrev "Extremister"-boken


Du känner säkert så, men jag anser att personangrepp på min person ist för det jag säger är destruktivt. Men jag är demokrat också. Har ingen erfarenhet av "Extrimister"-boken.

Bara Ta Allt:

De autonoma är mot nationalstaten


Det vet jag, men i denna tråden pratar jag om gemensamheter med vit makt-miljön.
Asha:

Sa ej att de är likadana. Utan bara att de har dessa saker gemensamt enligt säpo och brå.


... som knappast är objektiva i frågan. Deras uppgift är ju just att motverka båda grupperna och andra potentiella hot mot staten.

Asha:

Du kan fortfarande ha saker gemensamt dock.


Visst, men mycket av det du sa gäller dock liberaler och andra grupperingar också så det är irrelevant i ett försök att jämföra autonoma och nationalister. Tråden är ju bara till för att försöka få det till att grupperingarna skulle vara lika varandra när de inte är det annat än på enstaka punkter.

Asha:

Samma sak med djurätt.


Djurrätt är inte mycket vanligare i den autonoma rörelsen än i övriga samhället, däremot buntas autonoma ofta ihop med djurrättsgrupper trots att de är två olika grupperingar.

Asha:

Du känner säkert så, men jag anser att personangrepp på min person ist för det jag säger är destruktivt.


Du är ju inte ett dugg konstruktiv, bara haverist. Du diskuterar ju inte överhuvutaget och besvarar inte mitt inlägg utan plockar småbitar och argumenterar mot dem (eller föresten, att citera och skriva "det är visst så, de har visst saker gemensamt!!!!" är inte ens att argumentera. Uppenbarligen har du fel eftersom du inte ens kan försvara ditt skitsnack). Typiskt Flashbacktroll-beteende. Samtidigt har du gjort trådar om retorik och argumentation i andra forumdelar och klagar på den låga nivån på diskussionerna här, trots att du själv uppenbarligen inte förstår dig på varken eller. Inte konstigt att du är folkpartist när du är så efterbliven.
Bara Ta Allt:

... som knappast är objektiva i frågan. Deras uppgift är ju just att motverka båda grupperna och andra potentiella hot mot staten.


Din åsikt. Du är inte heller objektiv. Det är fortfarande fakta, du har inte kommit med något som skulle visa på motsatsen.

Bara Ta Allt:

Visst, men mycket av det du sa gäller dock liberaler och andra grupperingar också så det är irrelevant i ett försök att jämföra autonoma och nationalister.


Har inte sagt att jag försöker jämföra. Försöker förstå varför dessa grejer är gemensamma.

Bara Ta Allt:

Djurrätt är inte mycket vanligare i den autonoma rörelsen än i övriga samhället, däremot buntas autonoma ofta ihop med djurrättsgrupper trots att de är två olika grupperingar.


Så kan det vara, kan du definiera den autonoma miljön och varför dessa grupper inte skulle vara en del av den?

Bara Ta Allt:

Du är ju inte ett dugg konstruktiv, bara haverist. Du diskuterar ju inte överhuvutaget och besvarar inte mitt inlägg utan plockar småbitar och argumenterar mot dem. Typiskt Flashbacktroll-beteende.


Din åsikt, jag för inte en monolog det tycker jag inte.

Bara Ta Allt:

Samtidigt har du gjort trådar om retorik och argumentation i andra forumdelar och klagar på den låga nivån på diskussionerna här, trots att du själv uppenbarligen inte förstår dig på varken eller.


Din åsikt, ser i detta fall heller ingen grund till det. Jag är intresserad av en dialog, därför undrar jag varför de verkar ha dessa saker gemensamt.

Bara Ta Allt:

Inte konstigt att du är folkpartist när du uppenbarligen är efterbliven.


Ett till personangrepp. Du verkar tro ganska starkt på "handlingens propaganda". Jag däremot tror på tolerans, mänskliga rättigheter och det goda samtalet.

PS: Du kanske borde läsa den tråden om debattteknik och så .. du verkar onekligen ej läst den så utförligt.