Forumet - [wall of text] varför är alliansen bättre än sossarna?

[wall of text] varför är alliansen bättre än sossarna?

1021 0 19
disclaimer: jag har inte överdrivet bra koll på svensk partipolitik, så jag kan inte garantera att mina exempel är 100% korrekta, men vad jag vill påvisa är mer allmänna tendenser, snarare än enskilda sakfrågor.

till saken. ni som förespråkar och/eller röstar på partier som ingår i alliansen, vad har det resulterat i för positiva förändringar i jämförelse med sossarnas föreslagna lösningar?

en vanlig missuppfattning är att svensk politik handlar om ideologi, vilket helt enkelt inte stämmer. det är inte ideologi som man röstar om i sveriges allmänna val, och i synnerhet inte i riksdagsval. sveriges ideologi är mer eller mindre huggen i sten, vilket både sossarna och alliansen inser. det finns inte utrymme för några större förändringar rent ideologiskt, och i princip alla förändringar strävar efter samma slutresultat, oavsett om alliansen eller "vänstern" genomför dem. visst kan det skilja sig i sakfrågor, men inte ens här är det egentligen målet som skiljer sig i särskilt många fall, utan metod och genomförande.

ett exempel på den tendens jag vill påvisa är skapligt gammalt, men fortfarande aktuellt. det är behovsprövningen av barnbidrag. år 1937 så infördes ett behovsprövat barnbidrag, där vissa familjer hade rätt till ett bidrag, ämnat att minska klasskillnaderna för barnfamiljer. tio år senare så började sossarna förespråka en förändring av detta system, och helt ta bort behovsprövningen av barnbidraget, något som moderaterna och deras politiska fränder motsatte sig.

vid första anblick så kan detta vecka som en helt rimlig reaktion från deras sida, finns inget behov av barnbidrag så fyller det uppenbarligen inte syftet att minska klassklyftorna alls lika väl som om bara de som har ett behov av det får bidraget. vad det skulle leda till kan vid första anblicken antas vara ökade skatter utan någon positiv effekt, inte ens för arbetarfamiljerna (de får ju ändå bidraget), och hela utspelet är väl, ideologiskt sett, egentligen inte något som gynnar någon överhuvudtaget.

vad folk missar är att anledningen till förändringen, som moderaterna motsatte sig, är att de rent administrativa kostnaderna för att genomföra behovsprövningen bedömdes vara högre än att helt enkelt dela ut barnbidrag till alla familjer som hade barn i rätt ålder. moderaterna motsatte sig således en förändring som gav samma effekt för arbetarfamiljer, även förbättrade situationen för höginkomsttagarfamiljer, och kostade mindre för de svenska skattebetalarna än vad den individuella behovsprövningen gjorde. detta illustreras rätt tydligt av det faktum att alliansen, trots möjlighet, inte återinfört någon behovsprövning av barnbidraget.

detta är av uppenbara skäl något som vanligen inte diskuteras, då frågan inte direkt är aktuell. men även om frågan inte är aktuell så tycker jag att den fortfarande fungerar väldigt bra för att illustrera ett stort problem i moderaternas (och senare alliansens) föreslagna och på senare år även genomförda förändringar. vad jag vill illustrera är att alliansen, till skillnad från sossarna, inte tänker pragmatiskt. kanske för att de inte vill, kanske för att de inte kan, eller kanske för att det skulle innebära att folk förstod att deras åsikter helt enkelt inte skiljer sig från socialdemokraternas. att de överhuvudtaget genomför vissa förändringar kan helt enkelt bara förklaras med ren populism. de måste bidra till föreställningen om att de vill något annat än vad sossarna vill, oavsett vad konsekvenserna är.

ett aktuellt exempel är deras förändringar av försäkringskassans riktlinjer i en mängd olika bidragsrelaterade frågor. på pappret kan det, givet en stereotyp högerideologi, se rimligt ut att höja kraven på bidragstagare, och vara mindre frikostlig med utdelningen av bidrag. det sparar ju trots allt pengar, och bidragsfuskare borde ju rimligen jobba istället för att stjäla pengar från de svenska skattebetalarna. måhända att detta är en målsättning som sossarna delar, men de gör trots allt ingenting för att förbättra situationen. in träder alliansen, och höjer kraven. alla vinner på det, och de enda som klagar är personer som får bidrag från försäkringskassan, deras anhöriga, anställda på försäkringskassan och socialkontoren, osv. men det är väl skit man får ta.

då är frågan man kan ställa sig, vill sossarna att folk ska bidragsfuska? varför tillåter de detta beteende, och varför försöker de inte ens göra något åt saken? om vi ser till vad alliansen verkligen uträttat, så inser vi att bidrag fortfarande betalas ut till precis samma människor som fått det tidigare. är inte ditt dokumenterade, medicinska tillstånd allvarligt nog för att du ska få ersättning av försäkringskassan? synd, vänd dig till socialen istället, där de kan uträtta ännu mer pappersarbete för att ge dig en något mindre mängd pengar. att vända sig direkt till socialen är inte heller något alternativ, ansökningen måste gå genom försäkringskassan, som dessutom är tvungna att genomföra mer tidskrävande behovsprövningar, utredningar, uppföljningar, hantera fler överklaganden och, i korthet, få jävligt mycket mer jobb. detta är något som anställda på försäkringskassan verkar vara rätt så överens om, och något som upplevs som en uppenbart skitdålig idé. jag tänker inte påstå att den rådande lösningen är dyrare, jag har inte själv räknat på saken, och jag vet inte om någon annan gjort det. men när de inblandade myndigheterna, den samlade läkarkåren och alla andra som faktiskt märker av beslutet unisont påpekar att förändringen är skitdålig så vet jag inte hur detta med någon trovärdighet kan ifrågasättas. ett byråkratiskt system som motarbetas av de inblandade byråkraterna är, av uppenbara skäl, inte en bra idé. hur ideologiskt riktigt det än kan tyckas vara.

detta resonemang, att ändamålet helgar medlen och att konsekvenser överhuvudtaget inte är en faktor i jämförelse med principer, är något som ständigt återkommer i alliansens politik. detta trots att de rent ideologiskt i praktiken strävar efter samma sak som socialdemokraterna. ideologiska skillnader handlar inte om färger, de politiska blocken är inte röda eller blåa, det handlar om extremt små nyanser, och en skillnad som i princip bara existerar i retoriken, snarare än i målet, och som mycket sällan överhuvudtaget återspeglas i resultaten.

nu får jag medge att detta inte är ett problem som bara drabbat alliansen de senaste åren. sossarna lider av en mildare version av samma problem, och är inte heller de hundra procent pragmatiska i alla frågor. ett politiskt klimat som på pappret blir mer ideologiskt förutsätter att förändringar går i linje med partiets föreställda ideologi, annars upplevs aktuella förändringar, alldeles oavsett deras faktiska konsekvenser, som lika delar svaghet och hyckleri. således är inte socialdemokraterna, eller något riksdagsparti, på något vis perfekta. men jag upplever ändå att de på denna punkt är avsevärt bättre än alternativet, nämligen alliansen. partier som säger sig tillhöra mittfåran (miljöpartiet, och i alla fall före alliansbildningen, centerpartiet och folkpartiet) kan tyckas ha bäst förutsättningar, men med sin starka profiliering så misslyckas även de.

så, ni som tänker rösta på alliansen i kommande riksdagsval. vad vill ni åstadkomma, egentligen? på vilket sätt är alliansens lösningar på sveriges problem bättre än socialdemokraternas? på vilket sätt är deras målsättningar överhuvudtaget annorlunda, och hur visas detta i praktiken? hur kompenserar alliansen för sitt fullständiga misslyckande med att tillsätta kompetenta ministrar, trots att det knappast handlar om några nybildade och helt oerfarna partier?

jag förstår verkligen inte hur alliansens förespråkare resonerar. jag förstår om de känner större ideologisk tillhörighet med, säg, moderaterna, men ideologi är inte en ursäkt för att driva landet i avgrunden, alldeles oavsett vilken ideologi man förespråkar. och jag vill inte tro att sveriges politiska system håller på att förfalla till den grad att resultat inte längre är viktigare än populism. så, någon får gärna förklara alliansens fördelar framför socialdemokraterna för mig, utan att blanda in ideologi, och med argument som faktiskt kan appliceras på alliansens politik som helhet, istället för bara isolerade sakfrågor. utgå från deras tid vid makten, eller deras förslag som opposition. jag skiter i vilket. men med tanke på att sverige för stunden styrs av en folkvald samling nötter så skulle jag ha avsevärt lättare att acceptera ett svar, än frånvaron av det.

jag förväntar mig inte att någon ska motivera ett svar med en ideologisk grundtanke som jag delar, så liberaler och dylikt pack är också fria att argumentera. så, hur genomför alliansen de praktiska förändringar som ni vill se på ett bättre sätt än vad socialdemokraterna skulle åstadkommit? varför tänker du rösta på ett alliansparti?
Leijonsparf:

varför tänker du rösta på ett alliansparti?


Nu tänker jag rösta på Piratpartiet i år. Men hade troligen röstat på något alliansparti annars.

Jag tycker att Alliansen har haft, och planerar en mer ansvarsfull politik än vad de Rödgröna erbjuder. Exempelvis stimuleringen av arbetsmarknaden med bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter (som socialdemokraterna tänker höja igen om de kommer till makten). RUT-avdraget.

Dessutom innefattar en del av Rödgrönas vallöfte att de skall låna ännu mer pengar, vilket jag är emot. Vi har tillräckligt med skulder som det är.

Sen har Alliansen en mer restriktiv invandringspolitik än vad exempelvix Miljöpartiet (som i sina senaste kampanjer propagerar för att det skall vara en rättighet att få läsa sitt modersmål i Sverige) uppvisar.
Alliansen är helt enkelt inte bättre. Reinfeldt ser ut som Alfons Åberg, så jag skulle kunna tänka mig att rösta på honom för den sakens skull, men annars? Näääeh. Rent praktiskt har de skattelättnader som upplevts de senaste fyra åren gynnat de som redan har det välbeställt.

Min åsikt är att alla som tjänar under 35k i mån och röstar på alliansen är rätt blåsta.

Spana också in:

Leijonsparf:

istället för bara isolerade sakfrågor


Du låter inte oss diskutera isolerade sakfrågor, men själv snackar du uteslutande om bidrag och försäkringsfrågor? Precis som om det är något sorts centrum i dagens politik. Tillåt mig facepalma, tio gånger om. Men vad kan man förvänta sig från en som håller med V-S-MP. Det är ju det största "vapnet" ni har för att minska "klyftorna"[zzz]. Istället för att inrikta er på arbetsmarknaden.

Att du är vilsen i politiken är ingen nyhet. Men niggah plz.. läs igenom det du själv skriver.

Leijonsparf:

att driva landet i avgrunden


Du verkar ha stenkoll på vilket parti som har drivit Sverige i avgrunden (till den position vi var i innan alliansen tog över) sedan 70- och 80-talet. Sen verkar du också ha stenkoll på hur det har gått för socialistiskt styrda länder de senaste 4-5 åren. Har deras metoder fungerat i praktiken, jämfört med Sveriges och Anders Borgs som har blivit prisade runt om i Europa?

Det spelar väl för övrigt ingen roll ifall båda blocken i stort sett har samma mål? Det räcker att man inte tror på sossarnas tillvägagångssätt för att vilja rösta på alliansen. Det är en av mina största anledningar. Sossarna har haft makten ALLDELES för länge för att ha misslyckats så brutalt som de har gjort. Dags att testa något nytt ett tag? Och se resultatet. Ekonomin flödar i Sverige jämfört med i stort sett övriga Europa som också varit delaktiga i den ekonomiska kris som varit.

Senast idag visade det sig i en poll på Aftonbladet att 71% av de röstande har fått bättre privatekonomi med alliansen. Höjd skatt, högre bidrag, mer frikostiga sjukförsäkringar och andra skyddsnät hade inte lett till den effekten, fråga människorna i Grekland, Spanien och Portugal.

Gör oss alla en tjänst och rösta blankt om du själv inte ser skillnader mellan de olika blocken i de praktiska tillvägagångssätten för att skapa fler jobb, för att förändra sjukvården, utbildningssystemen och bidragssystemen osv, samt resultaten av dessa skillnader.
Penstrokes:

Direkt på med personangreppen, den här trams-UM-nivån när man ska "facepalma" och indirekt idiotförklara sin meningsmotståndare.


Skulle inte se det som ett personangrepp, snarare ett faktum på vad V-S-MP brukar ha som huvudfråga.

Penstrokes:

Du brukade vara seriösare än så. [wink]


Beror helt och hållet på vem jag diskuterar med. När det gäller användare med fascistiska och diktatoriska drag som använder sig av exakt samma elitiska metod gentemot övriga användare på forumet så gör jag på samma sätt tillbaka.[smile]

Men du har rätt, man ska inte sjunka till samma låga nivå. Ska bli snäll.
Buddah:

Jag tycker att Alliansen har haft, och planerar en mer ansvarsfull politik än vad de Rödgröna erbjuder. Exempelvis stimuleringen av arbetsmarknaden med bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter


att förbättra tillståndet på arbetsmarknaden är ju skitbra, även om jag inte ser fler jobb som något självändamål i sig, så ser jag definitivt behovet av att folk har ett arbete, som sverige ser ut idag. men jag är jävligt skeptisk till att det är detta som verkligen hänt. i minst lika stor utsträckning som nu så får folk idiotiska praktikplatser som i princip är offentligt betalda slavanställningar som sällan leder till någon faktisk anställning, ett problem som visserligen även fanns med sossarna, men som folk i min närhet som utsatts för det beskrivit och upplever det så är det värre nu. och om myndigheterna faktiskt skulle göra som regeringen vill att de ska göra så skulle det bli långt, långt sämre. det finns så vitt jag vet inte en enda arbetsförmedling som faktiskt håller på direktivet att arbetssökande ska vara så aktiva på jobbsökarfronten som regeringen vill göra gällandes, och på de platser där arbetsförmedlingens personal är mer bokstavstroende så har inte jag sett några tecken på en förbättring.

men det var väl inte riktigt det du sa. för att bemöta sänkta arbetsgivaravgifter, så är jag av uppfattningen av att det är alldeles för tidigt för att faktiskt se några förändringar än. om några sådana kommer uppstå kan man konstatera om typ två mandatperioder, med det allmänna ekonomiska läget för stunden. vad man däremot kan märka av nu, är konsekvenserna som minskade skatteintäkter har på sverige. och de är inte bara dåliga, de är även (som konstaterat) så dåligt genomförda att de inte ens fyller sitt syfte.

Buddah:

Sen har Alliansen en mer restriktiv invandringspolitik än vad exempelvix Miljöpartiet (som i sina senaste kampanjer propagerar för att det skall vara en rättighet att få läsa sitt modersmål i Sverige) uppvisar.


en mer restriktiv invandringspolitik ser jag överhuvudtaget inte någon större poäng med.

Chryseus:

Du låter inte oss diskutera isolerade sakfrågor, men själv snackar du uteslutande om bidrag och försäkringsfrågor?


du anser alltså att mitt inlägg inte var långt nog? jag tog upp ett par frågor som illustrerar vad jag menar. alliansen tycker samma sak som sossarna, men är pinsamt mycket sämre på alla aspekter av svensk partipolitik. fler exempel hade knappast gjort mitt inlägg tydligare.

Chryseus:

Du verkar ha stenkoll på vilket parti som har drivit Sverige i avgrunden (till den position vi var i innan alliansen tog över)


sossarnas politik fungerade, och de hade skaplig koll på vad de gjorde. det är klart som fan att de har fel på mängder av punkter, och att det finns ett enormt utrymme för förbättring och effektivisering på de flesta punkter, men det finns ingen plats för dylika förändringar i svensk partipolitik. alltså är sossarna det bästa valet.

jag tänker rösta på miljöpartiet i kommande riksdagsval. men inte för att jag anser att miljöpartiet är det parti som är mest kompetent att styra landet, utan för att de kompletterar sossarna på ett positivt sätt.

Chryseus:

socialistiskt styrda länder


trolla är du fri att göra i någon annan tråd.

Chryseus:

Senast idag visade det sig i en poll på Aftonbladet att 71% av de röstande har fått bättre privatekonomi med alliansen.


för det första så är aftonbladet en rätt dålig källa, för det andra så bifogar du inte ens någon länk. men det är okej.

även om dina siffror stämmer så ser jag faktiskt inte värdet i en förbättrad privatekonomi hos befolkningen i allmänhet, det är inte som att svenskarna svälter, eller ens varit i närheten på extremt länge. det är även anledningen till att jag sällan kritiserar låga bidrag, och väljer att attackera den bakomliggande byråkratin snarare än vad det sociala skyddsnätet faktiskt åstadkommer (ungefär samma sak som innan alliansen kom till makten, fast med fan så mycker mer jobb inblandat).

vad som är av större vikt är att vården förfaller (psykvården, vilket är det jag är mest bekant med, är så abnormt överbelagd att den knappt kan anses fungera överhuvudtaget), byråkratin expanderar i vansinnig takt utan att det leder till något positivt, och så vidare. att vissa, eller om vi ska acceptera dina känslor, de flesta har en bättre privatekonomi, tycker jag ärligt talat väger jävligt lätt i jämförelse med vilken situation befolkningen i sin helhet sätts i när de förväntas ha någon som helst myndighetskontakt.

alliansen har inget intresse av att avskaffa vården, skolan, det sociala skyddsnätet, eller någon av de andra oemotsagda, svenska institutioner som de håller på att förändra, men att ta en (inte helt sällan illa fungerande, det tänker jag inte förneka) myndighet och driva igenom förändringar som får den att fungera ännu sämre är inte något annat i praktiken. man kan inte bedöma ett land som sverige utifrån lönenivåer och skatter, byråkratin och vilken möjlighet myndigheter har att göra sitt jobb är jävligt mycket viktigare. om alliansen eller dess väljare hade för avsikt att avskaffa de myndigheter som de håller på att köra i botten så hade väl det varit en grej, det resonemanget kan jag köpa. men att effektivisera genom att göra en myndighet mindre effektiv är helt enkelt inte bra.

enda undantaget som jag faktiskt kan komma på är de förändringar de kanske kommer göra inom försvarsmaktens organisation, som faktiskt kan leda till något bra, men det är en av jävligt få förbättringar som jag kan se.

vad jag eventuellt skulle kunna gå med på är att alliansens styre under den senaste mandatperioden eventuellt får sossarna att rycka upp sig lite, och genomföra sina förändringar i lite högre takt. men en viktig sak att poängtera är att populism och ideologi samtidigt kommer bli mycket viktigare, även för sossarna, när de upplever att makten är hotad. att de sitter tryggt vid sin tron är nämligen inte uteslutande en dålig sak, det är just det som i relativt stor utsträckning tillåtit sossarna att vara relativt pragmatiska. det är inte direkt demokratiskt, men i mina ögon fan så mycket bättre än ett system där argument och retorik är viktigare än resultat. och "demokrati" är ett rätt löst begrepp i ett land där ideologi ändå inte är någon faktor.
Chryseus:

Men vad kan man förvänta sig från en som håller med V-S-MP


jag håller inte med nämnda partier på särskilt många punkter, men det är "de" (i praktiken mest sossarna) som är kapabla att bedriva vettigast politik av de tillgängliga (och trovärdiga) alternativen

Chryseus:

Det är ju det största "vapnet" ni har för att minska "klyftorna"[zzz]. Istället för att inrikta er på arbetsmarknaden.


definitivt inte. "klassklyftor" är ett begrepp som jag spenderat jävligt många um-inlägg på att kritisera som begrepp, och om du läser mitt första inlägg så är inte min poäng om de svenska skyddsnäten att sverige delar ut för lite pengar till folk som behöver det (jag är en av dem). problemet är att byråkratin fungerar alldeles för dåligt, och att flera myndigheter behöver göra samma jobb för att utreda vem det egentligen är som har ansvaret, vilket kostar mängder av pengar som inte är till nytta för någon.

men det kanske är en metod för att stimulera arbetsmarknaden, folk måste ju jobba på försäkringskassan också. vad vet jag.
Chryseus:

Du verkar ha stenkoll på vilket parti som har drivit Sverige i avgrunden (till den position vi var i innan alliansen tog över) sedan 70- och 80-talet.


Vem styrde under andra halvan av nittiotalet och vem redde upp vems sabbade ekonomin då? Nej, sossarna tror inte att pengar växer på träd, de bara anser att det är viktigt med en välutvecklad offentlig sektor.

Jag håller med om att sossarna har klantat sig ibland. Främst med skolorna, egentligen. Jag sympatiserar med deras principer i den frågan, men däremot sympatiserar jag inte med genomförandet. Finlands modell är effektivare. Om den är applicerbar på de svenska eleverna vet jag inte.
jagharenkattunge:

Jag håller med om att sossarna har klantat sig ibland. Främst med skolorna, egentligen.


fast det där är bara ett argument för att rösta på alliansen om man anser att alliansen gjort bättre ifrån sig än vad socialdemokraterna gjort. och jag är av uppfattningen att det till och med bland folkpartister tolkas som trollande om man påstår att jan björklund gjort bra ifrån sig som skolminister. det faktum att han har en militär bakgrund känns faktiskt inte särskilt meriterande, och om jag fick uppgiften att utse en skolminister så skulle det nog snarare vara någon med en bakgrund där pedagogik är mer framträdande än något gammalt befäl inom försvarsmakten. eller, för den delen, en krukväxt. anledningen känns rätt uppenbar.

en annan sak som björklund verkar missa är skolans roll i samhället. kunskapsackumulering är viktigt, men det utgör en rätt liten, och relativt lågt prioriterad del av de färdigheter elever tillskansar sig i skolan. social kompetens, förmåga att arbeta i grupp och liknande är helt rimligt att prioritera framför just kunskapsackumulering. detta illustreras rätt väl av gymnasiet, hur mycket av gymnasietiden spenderar den genomsnittliga eleven med att lära sig saker som de inte kan, och som är viktiga för deras fortsatta studier, i relation till den tid som spenderas med att utveckla social kompetens och samarbetsförmåga? handlade det bara om kunskaper så skulle grundskolan+gymnasiet ta avsevärt mindre tid för de flesta. det faktum att alliansen (så vitt jag vet) faktiskt inte har för avsikt att ändra på detta i någon större utsträckning antyder ju att de är av samma åsikt som sossarna.
Leijonsparf:

fast det där är bara ett argument för att rösta på alliansen om man anser att alliansen gjort bättre ifrån sig än vad socialdemokraterna gjort.


Ja, inte har alliansen gjort något bättre, snarare tvärtom [bigsmile]. Däremot tror jag att det kan ha varit bra att ha de blå en mandatperiod, så att det blir lite förändring. De kan luckra upp, så får de röda så och skörda.
jagharenkattunge:

Ja, inte har alliansen gjort något bättre, snarare tvärtom [bigsmile]. Däremot tror jag att det kan ha varit bra att ha de blå en mandatperiod, så att det blir lite förändring. De kan luckra upp, så får de röda så och skörda.


fast det är inte nödvändigtvis en bra sak heller. som jag skrev i första inlägget (tror jag, om jag inte redigerade bort det) så innebär det faktum att alliansen numera faktiskt upplevs som en maktfaktor och ett reellt hot (vilket de inte gjort tidigare) att även "vänster"blocket är tvungna att i större utsträckning vara krystat ideologiska, för att inte uppfattas som just hycklande populister, när sanningen är en helt annan. svensk politik behöver pragmatism, inte populism.
jagharenkattunge:

Vem styrde under andra halvan av nittiotalet och vem redde upp vems sabbade ekonomin då?


Du tror alltså att en socialdemokratisk regering hade skött och lyckats bättre under den omdiskuterade perioden i början av 90-talet? Vet du hur den ekonomiska situationen runt om i världen såg ut när högerblocket för en gångs skull kom till makten i början av 90-talet? Sovjetunionens fall osv? Vet du hur enormt det spekulerades med den svenska kronan i början på 90-talet, just i syfte att sänka och krascha den? Vet du att Riksbanken var tvungen att följa regeringens som en tamhund innan och under krisen på 90-talet? Tror du fortfarande att socialdemokraternas politik hade kommit till Sveriges räddning? Ifall du gör det så får du gärna skriva upp varför. Utifrån de premisserna jag skrivit.

jagharenkattunge:

Nej, sossarna tror inte att pengar växer på träd, de bara anser att det är viktigt med en välutvecklad offentlig sektor.


Och vem ska betala den här "välutvecklade" och stora offentliga sektorn ifall den privata sektorn minskar hade du tänkt? EU? Ska vi plocka EU-bidrag precis som Grekland?

Leijonsparf:

vad som är av större vikt är att vården förfaller


Om du inte har märkt det så har den gjort det de senaste 20 åren. Längre köer, nedskärningar, färre läkare, nedlagda akutmottagningar osv. Och detta har INTE skett under alliansens mandatperiod(er).

Leijonsparf:

problemet är att byråkratin fungerar alldeles för dåligt


På vilket sätt har byråkratin och myndigheternas organisation och arbete, enligt dig, förändrats de senaste 15 åren? Har de blivit sämre de senaste 4 åren, eller har du helt enkelt bara personligen råkat ut för något segdraget ärende till följd utav sossarnas förstörande av landet och våra myndigheter de senaste decennierna?
Chryseus:

På vilket sätt har byråkratin och myndigheternas organisation och arbete, enligt dig, förändrats de senaste 15 åren?


ärenden som tidigare behandlats av försäkringskassan behandlas nu även av socialtjänsten, efter att ansökningar (som är obligatoriska) nekas. i och med ökad arbetsbörda till följd av ökat antal ärenden och mer ingående behovsprövningar så är handläggningstiden för vissa ärenden numera helt abnormt lång. allt detta för att spara in struntsummor, till priset av radikalt ökad arbetsbörja för de berörda myndigheterna, och inte minst långt mer pappersarbete för de personer som behöver bidragen. detta drabbar även vården, som får ännu större krav på sig, med uppföljningar, utvärderingar, och så vidare.

Chryseus:

Har de blivit sämre de senaste 4 åren, eller har du helt enkelt bara personligen råkat ut för något segdraget ärende till följd utav sossarnas förstörande av landet och våra myndigheter de senaste decennierna?


jag har inte haft kontakt med sociala myndigheter under nog lång tid för att kunna uttala mig, men jag har läst flertalet debattartiklar och dylikt från folk inom försäkringskassan och socialtjänsten, och personligen varit närvarande när personer med detta som yrke redogjort för försämringar som skett till följd av alliansens förändringar. och flertalet läkare som jag haft kontakt med har också uttryckt illa dold avsky mot förändringarna som skett på senare år. överlag så verkar ingen av de som faktiskt är inblandade uppleva förändringarna som positiva.

kan tilläggas att jag främst haft kontakt med socialen, som inte drabbats på samma sätt. deras arbete har i princip pågått oförändrat, förutom att deras arbetsbörda ökat till följd av folk som slussas över från försäkringskassan, som inte längre kan godkänna deras ärenden, men deras behandling är fortfarande ett krav för att socialen ska röra ärendet i fråga. ökat jobb, men inte alls i samma utsträckning som en del andra myndigheter. och försäkringskassans utredningar är långt mer ingående och tidskrävande än socialens, vilket inte bara innebär dubbelt arbete, utan mångdubbelt. deras riktlinjer är helt enkelt skitdåligt skrivna, vilket var ett avsevärt mindre problem innan alliansen kom till makten och ändrade dessa riktlinjer.

det faktum att inga siffror så vitt jag vet redovisats för hur mycket pengar som sparats är väl något av en indikation på att det som bäst är ett nollsummespel, av precis samma anledning som moderaterna en gång i tiden motsatte sig allmänt barnbidrag. det är möjligt att det rent siffermässigt är en sämre lösning, och leder till ökad arbetsbörda och ökat jobb för alla inblandade, men det är ju mer ideologiskt trovärdigt för alliansens väljare. alliansens förändringar handlar mycket sällan om effektivitet, de handlar bara om att få alliansen att framstå som svenska folkets riddare i blanka rustningar som bekämpar mygel och orättvisor. detta är, som jag ser det, en uppenbar lögn,

märk väl att detta var ett problem även under sossarnas styre. men att byta ut en dålig lösning mot en sämre lösning tycker i alla fall jag är en uppenbar försämring.

det kanske verkar som att jag hakar upp mig på ett fåtal frågor, men det är mest för att de är bra exempel, som jag är skapligt bekant med. att hänvisa till någon helt annan förändring som lett till positiva resultat i praktiken uppmuntras. att jag bad om några som helst förbättringar som alliansen gjort bättre än vad sossarna hade gjort är mycket medvetet i första inlägget. jag förväntar mig inte att någon ska förändra mina ideologiska ställningstaganden, men jag hyser någon vag förhoppning om att någon ska förklara vad alliansen är bättre på än sossarna. de flesta verkar ju vara överens om att deras målsättningar och ideologi på det stora hela är i princip identisk, så metoder är ju det enda rimliga kriteriet att jämföra.