user-image
Okänd
Annat

Hej! Jag är 26 år och har aldrig gjort gyn-undersökning, jag vågar inte. så min fråga…är jag för gammal för att gå till en ungdomsmottagning, är jag ensam om att vara så pass gammal och inte gjort undersökning?


SVAR

user-image
Tag i första hand kontakt med Mödravårdcentralen på din ort och berätta om din situation. Det finns fler kvinnor än du som aldrig varit med om en gyn-undersökning. En gyn-undersökning är inte smärtsam, och går till så att barnmorskan berättar om hur den går till, visar de instrument som används. Sedan får du provsitta i gyn-stolen, och man undersöker dig försiktigt. Skulle du känna obehag - att det inte fungerar längre, så avbryts givetvis undersökningen. Man kan ibland få göra gynundersökningen uppdelad på flera besök. T.ex. första gången enbart prova gyn-stolen. Andra gången sitta i gyn-stolen och börja sätta in instrumenten osv.

Det finns en del kvinnor som vid sin första graviditet aldrig genomgått en gyn-undersökning. Ibland gör läkaren undersökningen, ibland är det barnmorskan. Hänsyn tas alltid till kvinnans önskemål. Lycka till.

Visningar : 1464

Senaste frågorna

Se Alla