user-image
Okänd
Annat

Hur gammal får man vara för att bli undersökt på UM? Är det många över 20 som söker sig till er?


SVAR

user-image
Åldersgränsen vid de olika ungdomsmottagningarna kan variera något. En del UM tillämpar en övre gräns på 20 år, andra upp till 25 år. Det är vanligt att unga kvinnor kommer till UM även om de fyllt 24 år. Efter upp till 25 års ålder tar mödravårdscentraler/ barnmorskemottagningar vid, med hjälp till preventivmedel, undersökningar etc.

Visningar : 1447

Senaste frågorna

Se Alla