user-image
Okänd
Annat

Vad är förlossningsförberedelsekurs??? Var finns såna kurser??? Måste man gå den kursen???


SVAR

user-image
Det är en kurs som erbjuds till alla förstagångsföräldrar. En informationskurs för blivande föräldrar om hur bl.a. en förlossning går till, om smärtlindringsmetoder, om förberedelser inför föräldraskapet, amning m.m.
Kurserna erbjuds vid mödravårdcentralen. Vissa MVC har även tonårsgrupper och tvillinggrupper.
Ett deltagande är frivilligt men rekommenderas.

Visningar : 1030

Senaste frågorna

Se Alla