user-image
Okänd
Annat

Hej! Jag börjar andra året på gymnasiet nu. Går naturvetenskapliga linjen. Vill bli journalist och undrar därför lite om det. Vilka ämnen behöver jag läsa? Är det svårt att komma in? Vart finns utbildningen? Bor i Linköping, vart är den närmaste? Är jättetacksam för svar!!


SVAR

user-image
Hej,

Det finns flera vägar att gå för att bli journalist. Den första vägen man kommer på är i regel högskolan och att man går på journalistprogrammet. Det finns idag längre utbildningar vid Stockholms och Göteborgs universitet samt vid Mitthögskolan med studieort Sundsvall. Med längre utbildningar menar jag utbildningar som omfattar mer än 100 poäng. För att vara behörig till någon av dessa utbildningar måste man, utöver grundläggande behörighet, också ha särskild behörighet genom att ha lägst betyget G i Svenska B, Historia A och Samhällskunskap A. Det krävs också att man har 40 högskolepoäng (20+20) i påbyggbara universitetsämnen för att söka till journalistutbildningen. Det innebär att du måste läst två olika universitets/högskolekurser på nivå A om vardera 20 poäng som du kan bygga på med ytterligare kurser. Det finns många sk fristående kurser på alla högskolor/universitet, så du hittar säkert något som just du är intresserad av.

Det är alltid bra att ha ett extra språk i bagaget utöver svenska och engelska. Däremot krävs det inte som behörighet.

Antagningspoängen till journalist/informations/medie-utbildningar är ganska höga. Vid förra läsårets intagning låg intagningspoängen på ca 15 och uppåt mot 18. Det innebär att man måste ha ett snitt på minst VG för att ha en chans. Till folkhögskolor, som jag skriver om senare, är det också konkurrens om platserna.

Utöver de ovan nämnda utbildningarna finns det flera högskoleutbildningar inom området. Det finns också kortare journalistutbildngar som vänder sig till dem som redan har en annan högskoleutbildning. Eftersom det finns så många varianter kan jag inte ta upp allt här, utan vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på skolan och be om att få broschyrer från de högskolor som du är intresserad av. I Linköping finns det ingen journalistutbildning, men de har i gengäld ett stort utbud av andra utbildningar, program och fristående kurser, som du kan läsa och ändå få en bra kombination av kurser så att du kan bli en bra journalist så småningom.

En utbildningsväg som ofta glöms bort är folkhögskolor. Det finns flera folkhögskolor i landet som har bra journalistutbildningar. Bona folkhögskola i Motala, inte så långt från Linköping, har en Journalistlinje som är godkänd av Svenska Journalistförbundet. För att komma in där krävs att man har grundläggande behörighet samt minst G i Svenska B, Engelska A och Samhäll A. Utbildningen är två år, om man inte har erfarenhet av journalistik. Då är utbildningen ett år. Det finns flera andra folkhögskolor som också ha journalistutbildningar. Läs mer på http://www.folkhogskola.nu.

Det är många journalister som börjar som frilansare för lokalpressen i staden man bor i. Där jag bor har en av tidningarna en ungdomssida med egen ungdomsredaktion. De ungdomarna går på olika program på gymnasiet samt högstadiet, man får söka dit och blir antagen att vara med i gruppen. Det kanske finns något liknande i Linköping. Jag tycker att du kan ta kontakt med lokaltidningen och presentera dig, och höra om det finns något likande. Om inte kan du höra dig för om det finns möjlighet att lämna in artiklar om sådant som du är duktig på att skriva om.

Journalistyrket är mycket populärt. Det kan vara svårt att få jobb som nyutbildad journalist. Journalistförbundet bedömer att det behövs ca 500 nya journalister varje år, men det utexamineras dubbelt så många. Inom kåren finns det många frilansare och man kanske jobbar med något annat ett tag. Informations- och mediesamhället lever vi i, så det finns alltid andra arbeten man kan söka om man har en journalistisk utbildning.

En sak som är viktig att tänka på när man söker till utbildningar är att sätta det man allra helst vill överst. Men man måste söka flera alternativ. Man måste söka på olika blanketter om man ska söka både till universitet/ högskola samt till folkhögskola. Dessutom måste man lämna in en ansökningsblankett till varje folkhögskola man söker.

Jag hoppas att du fått reda på en del av allt du undrade över.

Lycka till

Visningar : 1186

Senaste frågorna

Se Alla