user-image
Okänd
Annat

Hej jag är tjej på 19 år, och jag undrar vad för slutpoäng det krävs när man gått ut gymansiet för att kunna bli familerådgivare.


SVAR

user-image
Hej!

För att bli familjerådgivare bör man gå socionomprogrammet. Den utbildningen finns på flera orter i landet och är på 140 poäng=3,5 års heltidsstudier. De intagningspoäng som jag har för höstterminen 2001 ligger mellan 16,24 och 17,37 för de sist intagna, det är något lägre för intagningen på vårterminen. Detta är siffror som inte ändrar sig så mycket, beroende på att det är en populär utbildning som många söker till. Efter utbildningen kan man jobba med andra saker än familjerådgivning, det är t ex denna utbildning man ska gå om man vill bli kurator eller socionom, precis som namnet på utbildningen säger att man blir.

Lycka till!

Visningar : 993

Senaste frågorna

Se Alla