user-image
Okänd
Annat

Hej! Jag har en konstig lärare. Han är homosexuell och laddar hem porr på nätet. Skall jag tillrättavisa honom?


SVAR

user-image
Nej, det råder jag dig att låta bli. Som elev har du inte något sådant ansvar för din lärare. Är det däremot något som du blir störd av i dina studier, skulle du kunna ta upp det med någon annan lärare som du litar på och höra vad han eller hon anser om saken. På så vis lämnar du över problemet till honom eller henne och slipper ta ansvar för den här saken som du i egenskap av elev absolut inte ska göra. Lärare har däremot i egenskap av sitt arbete som lärare ansvar för i stort sett allt som i skolmiljön stör elevernas studiero. Så fundera på om det stör dig i dina studier eller inte, och använd dig sedan av mina råd.

Visningar : 940

Senaste frågorna

Se Alla