user-image
Okänd
Tjej ,16 år

Jag har en fråga rörande hur kristna ser på andra religioners gudar, exempelvis hinduism, lilla hjulet-buddhism och liknande. Anser man att det egentligen är samma Gud, alltså den abrahamitiske guden, som alla människor har känt av och blivit religiösa av, men gjort ”fel”? Alltså, hinduer kan tro väldigt mycket på sina gudar och känna en ”gudomlig kraft” och behovet att tro på något, menar man som kristen att det är samma Gud som kristna tror på men feltolkad? Hur ser man på andra religioner helt enkelt?


SVAR

Hej!

Som du säkert vet finns det över 2 miljarder kristna i världen.  Medlemmar  i församlingar och kyrkor i många olika länder, som lever i olika kulturer, under helt skilda levnadsförhållanden. Även om vi förenas i vår tro på en kärleksfull och god Gud, och att Jesus är hans son, finns det många olika tolkningar av andra frågor inom den kristna tron. Naturligtvis finns det också olika synsätt på hur man uppfattar ickekristna religioner och deras Gudstro.

En del kristna har uppfattningen att "den kristna Guden" är den "enda sanna Guden" och att Jesus måste uppfattas vara hans ende son och  en inkarnation (människoblivande) av honom, och att alla som ens tänker något annat, har fått det hela om bakfoten.   

Men vi är ganska många som tror att människor i alla tider och alla kulturer anat något av, och längtat efter, "det Gudomliga", och på olika sätt söker bilda sig en uppfattning om detta, och komma i kontakt med det. Med det synsättet kan man betrakta de flesta (alla?) religioner som sådana sökanden, där man försöker göra sig en bild av denna Gud, fast han/hon/hen/den/det egentligen är alldeles omöjligt att föreställa sig, helt annorlunda än allt som vi ens kan tänka oss. De "Gudsbilder" vi människor gör oss, är dock användbara just för att de hjälper oss att få en skymt av och en uppfattning om denna Gud som vi söker oss till.  Inom kristendomen tror vi alltså att denna Gud är kärleksfull och förlåtande, och att Jesus kommit till jorden (delvis)  för att hjälpa oss få en tydligare uppfattning om hur mycket Gud älskar oss, man brukar säga att Jesus ger Gud "ett ansikte".   Det är en Gudsbild som hjälper mig och många andra människor att få en viss kontakt med Gud, en känsla av att vi vet något om hen och kan ha något slags relation till  hen,  

Däremot vore det,med mitt sätt att resonera, direkt förmätet att tro att min Gudsbild,mitt sätt att försöka förstå något av Gud, vore mer "rätt", sann eller verklig än de Gudsbilder man kan få i andra religioner/kulturer/sammanhang.  Jag kan både förstå och acceptera att man på andra håll kan se helt andra saker och göra sig helt andra  bilder för att kunna närma sig det Gudomliga.

Detta är INTE, som jag nämnde ovan, "den kristna kyrkans enade syn på frågan", eftersom någon sådan enad syn inte existerar, utan man har olika sätt att tänka. Men det är min privata syn, och jag vet att jag delar den med många andra kristna.

Detta var ett långt svar som kanske inte alls blev så tydligt som du hoppats på, men jag tänker att det i alla fall givit dig lite mer att fundera på.  Och det är en väldigt bra början.  För till syvende och sist är det du själv som måste bilda dig en egen uppfattning om hur du kan tro och tänka när det gäller det Gudomliga.

Lycka till och allt gott!

Karin


Visningar : 1184

Senaste frågorna

Se Alla