user-image
Okänd
Tjej ,16 år

vad är meningen med livet inom humanismen?


SVAR

Hej!

Det vet jag faktiskt inte. Jag är inte humanist och har inte några stora kunskaper i hur de formar sina tankegånger.  Men då jag googlar på frågan hittar jag följande: 

"I boken "Livsåskådningsfrågor och etiska problem" skriver Göran Bergstrand om humanismens syn på frågan om livets mening: "För en humanist hör frågan om livets mening samman med förverkligandet av de humanistiska idealen i ens eget liv och i mänsklighetens liv." Med detta menar Bergstrand att själva andemeningen i humanismen är att utveckla sig själv utan att glömma bort att kämpa för friheten och rättvisan för alla människor.Man ska se positivt på sin kropp och arbeta för att utveckla sin andliga sida genom att skaffa sig kunskap och bildning. Man bör också lära sig att ta emot det sköna och vackra i livet. För att lyckas med detta måste man ta till vara allt som livet har att erbjuda. Här passar det på senare tid så populära "carpé diem" in, vilket är latin och betyder "fånga dagen".Vidare bör man också kämpa för kärleken, friheten och rättvisan i världen. Denna kamp kan innebära vissa offer och även ensamhet, men i den humanistiska kampen är dessa offer både nödvändiga och meningsfulla".(http://www.hedbergska.sundsvall.se/fs/fi/livet/)

 På sidan :http://to-life.se/l-ickerel_hum_hum.htm   kan man läsa att "En humanist tror att meningen med livet ligger i att möta mänskliga behov - intellektuella, känslomässiga och andliga - och i förverkligandet av den mentala och fysiska mänskliga förmågan".

Jag tycker att de svaren ger mig lite information och hoppas du  tycker det också.  Ett annat alternativ är naturligtvis att du kontaktar någon humanistisk förening och ber dem reda ut begreppen ytterligare.  Lycka till!

KarinVisningar : 974

Senaste frågorna

Se Alla