user-image
Okänd
Annat

Vad är bulimi?


SVAR

user-image
Bulimi är okontrollerade episoder med snabbt intagande av stora mängder mat på kort tid (vråläter eller vräker i sig mat). Bulimi är på ett sätt en motsats till anorektiskt beteende men är samtidigt det tydligaste tecknet på ambivalens (kluvenhet) i förhållandet till mat och ätande. Bulimikern har sämre förmåga att kontrollera hunger samt känslor och impulser överhuvudtaget.

Visningar : 1013

Senaste frågorna

Se Alla