user-image
Okänd
Annat

Jag är 17 och gravid. jag ska behålla barnet men det är så att min pojkvän har alkoholproblem och vi har båda testat droger. vi bor ihop och har ingen vidare ekonomi. kan socialen ta vårat barn ifrån oss??


SVAR

user-image
Socialen kan alltid omhänderta ett barn mot föräldrarnas vilja ifall föräldrarna inte själva kan vårda och ta hand om barnet på det sätt som barnet behöver. Jag kan dock inte säga något om hur det ser ut i just ert fall, eftersom det är många faktorer som spelar in när socialen gör en utredning om att omhänderta ett barn. Men det som du beskriver låter inte bra sett ur barnets perspektiv. Men istället för att i första hand bekymra dig för om socialen kommer att omhänderta ert barn eller inte, så kanske du borde bekymra dig för hur du och din pojkvän skall kunna göra nu under graviditeten för att ordna det så att ni själva kan ta hand om ert barn och ge henne/honom en uppväxt som du säkert önskar att du kan ge barnet. För jag antar att ert beslut att behålla barnet grundar sig i en önskan att ha ett barn tillsammans och att det barnet skall få det bra. Att bli mamma är ju något stort och du och din kille kommer nu för lång tid framöver ha ansvar för att ett litet barn som inte kan skydda eller ta hand om sig själv, får en chans att växa upp med kärlek och drägliga livsvillkor. I ert fall handlar det både om hur ni kan hantera dom alkoholproblem som din kille har, drogerna, och hur ni skall få ekonomin att gå ihop. Eftersom det du beskriver för mig får det att låta som om ni idag har ganska dåliga förutsättningar att ta hand om ert barn på ett sätt som barnet förtjänar, så borde ni kanske försöka lösa vissa bitar innan barnet kommer. Det finns nämligen hjälp att få i en situation som er, och istället för att se socialen som någon som vill ta ert barn ifrån er, så kanske ni skulle försöka ta hjälp av dom för att komma tillrätta med er situation så att ni själva kan klara ert barn. Dom som jobbar på socialen vill nämligen alltid att barn skall få växa upp hos sina föräldrar i första hand, och dom försöker därför ge stöd till föräldrar som liksom ni verkar ha dåliga förutsättningar både gällande ekonomi och andra bitar. Det kan vara hjälp i form av ekonomiskt stöd, men det kan också vara hjälp i form av att ni får en personlig kontakt som utanför eller i ert hem,kan stötta under en tid ni kommer överens om, för att ni skall klara att ta hand om barnet. Det kan ju tex vara så att du som mamma kommer behöva någon att prata med och få råd och stöd av ifall din killes alkoholproblem förvärras eller på något sätt gör så att barnett och din situation blir svår och ensam. Ytterligare kan ni kanske få hjälp från socialen så att din kille kan behandlas för sina alkoholproblem, vilket säkert skulle göra väldigt mycket för hur ni kan klara ert barn i framtiden. Så därför är mitt råd till dig att du går upp till socialförvaltningen och ber att få träffa en socialsekreterare som jobbar med familjer. Berätta sedan för henne/honom om hur er situation ser ut och be dom om hjälp redan nu så ni kanske hinner komma en bit på väg i att ordna upp ert liv innan barnet kommer. Jag tycker att du i första hand skall se socialen som en möjlighet till ett bättre liv för er själva och ert barn, istället för att se dom som ett hot.

Visningar : 1039

Senaste frågorna

Se Alla