user-image
Okänd
Annat

Vad är orsaken till anemi?


SVAR

user-image
Man räknar med att hitta orsaken till lågt blodvärde i över 85% av fallen på Vårdcentralerna. Man ska alltid utreda orsaken till lågt blodvärde. Orsaker till att söka läkare bland de som hade anemi var trötthet, yrsel och andningsbesvär. Mindre än 35% hade inga besvär alls trots ett underdiagnostiserat lågt HB. Man ska också fundera över om de låga blodvärdena beror på en akut blodförlust eller är ett led i en kronisk eller annan allvarlig åkomma.

Visningar : 1164

Senaste frågorna

Se Alla