user-image
Okänd
Annat

Hej jag är en kille som inte har ett problem dock en fundering om homosexualtet. Att vara homosexuell speciellt för killar excluderar ju möjligheten att skaffa barn på naturlig väg alltså genom samlag, och när man ser på andra däggdjur i det vilda så är det ju dom starka som överlever. Människans kropp baseras på en kod som kallas dna och den innehåller vissa genetiska deffekter som tex ärftliga skjukdommar. Min fundering är "Om det finns någon teori att homosexuella skulle ha "fel" i dnan så att dom inte skulle kunna föra den biten av sin arvsmassa vidare till en nästa generation? och isf om det finns vem skrev den? och vart kan man läsa mer om den?. och om det inte finns vad tycker du om min fundering, vad finns det för brister i denna teori? som fornot kanske bör tilläggas att jag har inget emot homosexuela och att dom kan vara lika lämpliga som vilken hetrosexuell om dom har en förebild av det andra könet att visa sin avkomma


SVAR

user-image
Huruvida det finns en sådan teori som du beskriver, eller ej, vet jag inte med säkerhet, men det skulle inte förvåna mig eftersom det finns ett antal personer som förespråkar biologiska/genetiska faktorer som förklaring till allt som överhuvudtaget har med människans utseende, sjukdomar, uppfattningar, tankar och beteende att göra.
Jag tillhör inte den kategorin, varför jag för det första inte betraktar homosexualitet som någon sjukdom, eller ärftlig defekt, och för det andra inte är bekant med några rön om att homosexualitet skulle vara ärftligt överhuvudtaget.
Essensen i Darwins teori om att dom starka överlever, är att icke önskvärda anlag förhindras i det naturliga urvalet från att ärvas vidare, och att dom anlag som är bäst för överlevnaden förs vidare. Men eftersom homosexualitet mig veterligen inte är ärftligt kan man inte koppla ihop Darwins teori, med homosexuellas oförmåga att skaffa barn, eftersom det då inte finns någon defekt gen som bör undvikas att föras vidare ur ett evolutionsperspektiv.
Jag vill självklart poängtera att homosexuella inte är oförmögna att skaffa barn. Dom kan skaffa barn med sin partner på andra sätt, där insemination sannolikt är det vanligaste.

Dessutom förutsätter din teori att homosexuella inte skulle tillhöra "dom starkaste" utifrån ett evolutionsperspektiv, och om det vet vi inget. För "dom starkaste" behöver inte bara betyda "dom med förmåga att fortplanta sig", (vilket faktiskt homosexuella kan, även om dom inte kan det med varandra genom samlag). Tittar man på djursläkten som överlevt och fört sina gener vidare, så handlar det inte bara om vem som fått flest avkommor, utan också om vem som har den färg som råkar vara bäst skydd mot hot i den geografiska omgivningen, vem som rent kroppsligt varit bäst anpassad till dom levandsförhållande som rådit osv, osv.
Skall man gå på ditt DNA-resonemang så kan det likväl vara så att homosexuella har egenskaper som innebär att dom har bättre förmåga till social, och mental överlevnad än heterosexuella. Många homosexuella återfinns tex inom kreativa, och konstnärliga yrken, och frågan är om inte människor som väljer denna bana har större förmåga att finna sin plats i den tid vi lever i nu och få utlopp för den frustration, vilsenhet och stress som håller på att sänka en hel nation där det så kallade utmattningssyndromet bara breder ut sig. Skulle inte denna förmåga kunna vara en egenskap som definieras som "nödvändig för överlevnad" ur ett evolutionsperspektiv?
Nu menar inte jag att alla homosexuella är konstnärliga och kreativa, och att dom inte drabbas av utmattningssyndrom, men jag generaliserar en del för att ge dig lite andra infallsvinklar på din teori.
Det kan sägas hur mycket som helst om detta och det är i viss mån svårt att diskutera detta via det skriva ordet, varför jag inte kommenterar din fråga mer. Men är du intresserad av att diskutera sådana här saker och även få läsa om teorier kring homosexualitet osv, så tycker jag att du skall vända dig till RFSL (riksförbundet för sexuellt likaberätttigande). Deras hemsida finns på adressen: www.rfsl.se
Där kan du hitta telefonnummer till din lokala avdelning och dom kan garanterat hjälpa dig vidare med att finna material att läsa.

Visningar : 1320

Senaste frågorna

Se Alla