user-image
Okänd
Annat

Är Övre Luftvägs Infektion, ÖLI vanligt ?


SVAR

user-image
Detta drabbar alla människor flera gånger om året men man söker läkare endast i undantagsfall. Bland små barn är dock ÖLI en av de vanligaste orsakerna till läkarkontakt. Vid ÖLI förekommer flera symtom samtidigt, t.ex. nästäppa, ansikts-smärta, svalgsmärta, hosta, tung i andningen, feber, huvudvärk, trötthet, nedsatt matlust och ev. illamående och kräkningar.

Visningar : 816

Senaste frågorna

Se Alla