user-image
Okänd
Kille

Finns det ingen annan behandlingsmetod vid ett skov än kortison? Hur mycket forskas det kring inflammatoriska tarmsjukdomar? vilka är de vanligste biverkningarna av en kortisonbehandling?


SVAR

user-image
Det är fortfarande kortison i olika former som gäller vid behandling av skov av inflammatoriska tarmsjukdomar. Det forskas mycket kring inflammatoriska tarmsjukdomar men man har ej lyckats hitta läkemedel som ersätter kortison vid behandling av skov. Kortison har en hel del biverkningar som uppträder främst vid långtidsbehandling. Korttidsbehandling har få biverkningar av övergående karaktär. Till exempel ökad matlust, rastlöshet, viktuppgång (främst pga vätskeretention). Långtidsbehandling innebär månad efter månad användning av hög dos kortison kontinuerligt inte enstaka kurer. Vid långtidsbehandling är följande biverkningar vanliga. Osteoporos (skelettförtunning), hämning av tillväxt hos barn, förtunning av muskler och hud samt hämning av egen kortisonproduktion. Hämning av egen kortison och hormonproduktion förekommer båda vid kort- och långtidsanvändning därför avslutas kortisonbehandling inte plötsligt utan stegvis. För mera information kan du läsa patient-FASS.

Visningar : 1333

Senaste frågorna

Se Alla