user-image
Okänd
Annat

Är blåskatarr detsamma som urinvägsinfektion?


SVAR

user-image
Urinvägsinfektion brukar kallas för blåskatarr, men så heter det bara om bakterierna har slagit sig ned i urinblåsan (nedre urinvägsinfektion). Om infektionen stiger uppåt till njurbäckenet kallas den för njurbäcken inflamation/infektion (uppåtstigande/ övre urinvägsinfektion). Det är en allvarlig typ av infektion som ska alltid bedömmas och behandlas av läkare.

Visningar : 1202

Senaste frågorna

Se Alla