user-image
Okänd
Annat

Jag undrar hur höga priserna är för en högskoleutbildning om man vill bli advokat?


SVAR

user-image
Själva utbildningen är gratis. Det som kostar är ditt uppehälle - bostad, mat, kläder mm - samt kurslitteraturen. Kurslitteraturen på Juris kandidatprogrammet är ganska omfattande och därmed kostsam. Du får räkna med mer än tre tusen kronor per termin bara för litteraturen. Eftersom lagar och förordningar ändras löpande måste man köpa den senaste upplagan av lagböcker/ förordningar, vilket gör att man ej kan köpa begagnade böcker som man kan göra på en del andra utbildningar. Uppehället är ju olika kostsamt beroende på hur man kan lösa det - bo kvar hemma, dela på bostad, handla second hand osv. De flesta universitet/ högskolestudenter är hänvisade till studiemedel, som består av bidrag och lån, och eftersom utbildningen är nio terminer lång (180 poäng) kan det bli mycket att betala tillbaka när man börjar jobba. För information om studiemedel ska du gå in på www.csn.se och läsa mer.

Lycka till!

Visningar : 1152

Senaste frågorna

Se Alla