user-image
Okänd
Annat

Vad är det som sker med kroppen när man drabbas av allergi och överkänslighet?


SVAR

user-image
#Först en definition
Överkänslighet innebär att man reagerar mer än normalt på olika omgivningsfaktorer. Olika mekanismer kan leda till överkänslighet. När överkänsligheten beror på specifika förändringar i immunsystemet (kroppens försvarssystem) kallas det för allergi. Allergi är alltså en underavdelning till överkänslighet.

#Vad är det då som sker med kroppen vid allergi och överkänslighet?
Kroppens försvar ändras och man blir sjuk. Normalt har vi en s.k. försvarsmekanism som skyddar kroppen från främmande ämnen typ bakterier och virus. Denna försvarsmekanism kallas som sagt för kroppens immunsförsvar. Detta immunförsvar kan skilja mellan främmande ämnen och kroppens egna ämnen. Vid allergi och överkänslighet "snedtänder" immunförsvaret och ger plötsligt upphov till sjukdomar med typiska symtom som t.ex. klåda, rinnesnuva, andningsbesvär (astma), ögonklåda, utslag i huden.

Visningar : 1093

Senaste frågorna

Se Alla