user-image
Okänd
Annat

Ökar risken för bröstcancer när man äter p-piller?


SVAR

user-image
Flera vetenskapliga studier påvisar ingen generell riskökning av bröstcancer för kvinnor som använder p-piller. Vissa studier har visat en måttlig förhöjd risk efter en lång tids användning av p-piller (8-12 år). Effekterna av moderna lågdoserade p-piller har ännu inte studerats.

Visningar : 1153

Senaste frågorna

Se Alla