user-image
Okänd
Annat

Vad är orsaken till hörselnedsättning?


SVAR

user-image
Det finns 2 orsaker till hörselnedsättning:
1) Lednings hinder, det ville säga någon sjukdom som drabbar örat och som i sin tur leder till att ljudet inte leds in till innerörat eller hjärnans hörcentrum.
2) Neurogen hörselnedsättning, det ville säga skada i innerörat eller i hörsel nerven eller i hörcentrum i hjärnan.

Ibland kan hörsel nedsättningen bero på genetiska orsaker, dvs man ärver en hörselnedsättning. Ibland kan vissa läkemedel eller infektioner under graviditet ge hörselskador. Vissa infektioner tex hjärnhinne-inflammationer eller tumörer kan ge bestående hörselskador. För att kunna verifiera vad orsaken till hörsel nedsättningen beror på måste man genomgå s.k hörselmätning (Audiometrisk hörselutredning) på en hörcentral hos en audionom (tidigare kallad hörselvårdsassistent). Man kan efter en hörselmätning i de flesta fall utläsa typ av hörselpåverkan samt vilka åtgärder man ska vidta i behandlande syften. Ibland behövs ytterligare omfattande utredning.

Visningar : 1398

Senaste frågorna

Se Alla