user-image
Okänd
Tjej

Hej Jag har fått diagnosen borderline personlighetsstörning. KOmmer jag att bli frisk? HUr ska jag göra för att bli frisk? Är jag allvarligt psykiskt störd? Jag menar många filmkaraktärer verkar stämma överens med kriterierna för diagnosen.


SVAR

user-image
Det stämmer att man kan känna igen många av dragen från både borderline och andra psykiska störningar hos andra människor och filmkaraktärer. Det beror på att psykiska störningar i sig, innebär att man har drag/symptom som faktiskt finns hos alla människor, med den skillnaden att hos den som är sjuk har dom här dragen blivit så pass framträdande och dominerande att dom medför att man inte mår bra, eller att man inte kan fungera i samhället och ihop med andra människor på ett sätt som är utvecklande och bra för en själv. Att ha en psykisk störning innebär alltså inte att man har drag som är helt främmande för andra människor, och som inte finns hos andra, utan det handlar mer om att man i högre grad har olika drag/symptom som tillsammans bildar en störning man kan diagnostisera, och att dessa drag dominerar personligheten för tillfället. För att du skall förstå det där ordentligt kan jag tex berätta för dig att nästan varje student som börjar läsa psykologi förskräckt brukar tro att dom har alla typer av störningar som dom skall lära sig att diagnostisera och behandla. Så när en lärobok tex tar upp borderlinestörning tycker alla att: ”Jamen, det där känner ju jag igen hos mig själv”. Nästa vecka kanske kursen handlar om olika depressionstillstånd och då helt plötsligt har du en hel kursgrupp som tycker att: Jamen, det där känner jag igen hos mig själv.
Så håller det på, och man skulle kanske kunna tro att psykologistudenter i allmänhet har fler störningar än normalbefolkningen, men så är det inte. Utan vad det handlar om är som sagt att varje människa oftast kan känna igen sig i dom drag/symptom som varje diagnos innebär, men först när dragen blir så dominerande att dom begränsar ens liv, eller på andra sätt får en att må dåligt och hindrar en från att kunna hantera sin vardag, klassas det som en psykisk störning.

Så som svar på dina frågor kan jag säga att det förvisso är en allvarlig diagnos du har fått, då det alltid är allvarligt när någon inte mår bra och när det gått så långt att vissa drag helt dominerar och trasslar till ens liv. Men därmed inte sagt att man inte kan bli frisk igen, vilket i princip betyder att låta andra sundare personlighetsdrag växa sig starkare, emedan man dämpar och/eller förändrar dom drag som får en att må dåligt, eller som hindrar en från att fungera i sin vardag. Detta kan man göra med hjälp av både mediciner och terapi, varför jag tycker att du skall diskutera med den person som gav dig diagnosen om vad som vore bäst för dig. En kombination av medicin och terapi är ganska vanlig och brukar fungera bra i dom fall man har akuta känslor eller beteenden som man kan behöva dämpa genom medicinering, emedan man mer långsiktigt jobbar med hela problematiken i terapin för att åstadkomma en förändring. Men som sagt, diskutera med den du träffat och hör vad dom kan erbjuda för behandling och vad som vore lämpligt i ditt fall.

Visningar : 1181

Senaste frågorna

Se Alla