user-image
Okänd
Kille

Jag undrar om man går till ungdomspsyk (17år) och berättar att man har problem som ångest och behöver prata med någon, kan psykologen som har tystnadsplikt kontaka soc och få dem inblandade. De har väl skyldighet att berätta om man är en risk för sig själv och/eller andra, men vart drar man gränsen.


SVAR

user-image
Mitt råd till dig är att du pratar om detta med den psykolog du träffar så att ni tillsammans vet vad som gäller för era samtal. Man skall absolut fråga sin psykolog om sådana här saker och prata om att man är orolig för att hon/han skall koppla in typ soc.

Generellt är det så här att psykologen har en tystnadsplikt som endast får brytas om det är akut fara för patientens, eller annans liv och hälsa.
Det innebär att psykologen måste bedömma om det finns en sådan fara eller inte. Om vi tex tänker oss att du har självmordstankar, så är det så att psykologer är vana vid att patienterna funderar över självmord och man bryter i princip inte sin tystnadsplikt för att patienten funderar på självmord. Istället försöker man prata om dom här tankarna och komma till rätta med dom. När man gör det pratar man ju oftast också om hur långt planerna är framskridna och då får man ju en uppfattning om hur akut det är. Skulle det vara så att läget bedöms vara akut, så försöker man i första hand få patienten att lägga in sig för vård frivilligt. Går inte det och risken för självmord fortfarande är hög, kan bedömingen göras att läkare måste kopplas in för att patienten skall kunna vårdas mot sin vilja. Men detta är alltså inget som kommer som kommer som en total överraskning för patienten utan man vet oftast vad som är på gång då man pratat om det många gånger innan. I princip brukar det gå till så här, utom i vissa extrema fall som alltid kan förekomma.

Så, mitt råd till dig är att söka en kontakt med psykolog (om du inte redan har en) eftersom du verkar behöva det, och ganska omgående ta upp och prata om dom här sakerna och höra hur den här psykologen ser på den gräns du talar om. Fråga också hur det kommer att fungera om hon/han någon gång skulle bedömma att du är en risk för dig själv eller andra. Om du tar upp det här direkt eller så fort som möjligt, så tror jag att du kommer att kunna känna dig trygg i era samtal och kan få den hjälp du behöver.

Visningar : 1238

Senaste frågorna

Se Alla