user-image
Okänd
Annat

Hur gammal ska man vara för att ha sex?


SVAR

user-image
I Sverige har man satt gränsen till 15 år. När man är 15 eller äldre räknas man inte som underårig längre.
Lagen är i första hand till för att skydda barn från bli utnyttjade sexuellt, varför det inte är brottsligt för tex två 14-åringar att ha sex med varandra. Om däremot en äldre person har sex med en 14-åring så kan han/hon anmälas och dömas.

Visningar : 1525

Senaste frågorna

Se Alla