user-image
Okänd
Kille

Jag (16 år) och min flickvän (14 år) hade för ett tag sen sex tillsammans för första gången. Allt gick bra o så. Min flickvän berättade för sin mamma dagen efter eftersom de har en mycket öppen relation. Det var frid o fröjd. Men nästa dag var båda hennes föräldrar mycket upprörda över detta. Är det inte upp till mig och henne om vi vill ha sex? Kan man bli anmäld och fälld för att ha brutit mot lovlighetslagen om båda var med på det och inte ångrar något? Tacksam för svar.


SVAR

user-image
Nej, det är faktiskt inte så att det är helt upp till er om ni vill ha sex eller inte. Hennes föräldrar kan mycket väl anmäla dig för att ha haft sex med en underårig eftersom din flickvän inte var 15 år eller äldre. Nu tror jag inte att det skulle resultera i någon rättslig påföljd för dig eftersom det inte är någon större åldersskillnad mellan er två. Man tar nämligen även med detta i bedömningen när man bestämmer sig för om man ska gå vidare med anmälan eller inte.
Men i princip kan man bli både anmäld och fälld oavsett om den som var underårig var med på det eller inte, och oavsett om den underårige ångrar sig eller ej. Och det är alltid den som är äldre som blir anmäld och eventuellt fälld, och i det fallet bedömmer man bara ifall det är rimligt att anta att den som är anmäld rimligtvis borde ha vetat att den han/hon hade sex med var underårig.

I er situation så är det också så att förutom att föräldrarna kan anmäla dig, så kan dom faktiskt förbjuda sin dotter att ha sex, eller träffa dig tills hon blir myndig. Nu är det få föräldrar som ger sådana förbud, och det finns självklart praktiska svårigheter att kontrollera att förbudet efterlevs, men principiellt är det dom som bestämmer detta, varför det inte skulle vara er ensak även om hon var 15 år. Nu verkar som sagt din flickvän och hennes föräldrar ha en öppen relation varför dom säkert kan reda ut det här utan några sådana extrema åtgärder, men jag säger det ändå för att du skall få ett tydligt svar på din fråga. Men när det gäller dig kan dom självklart inte utfärda några förbud, dvs dom kan inte förbjuda dig att ha sex med deras dotter, utan dom kan bara förbjuda henne. Däremot kan dom alltså anmäla dig så länge som hon inte är 15 eller äldre.
Förhoppningsvis behöver det inte gå så långt i ert fall. Men du kanske gör klokt i att prata med hennes föräldrar. Du och din flickvän kan ju prata med dom tillsammans så ni kan reda ut detta och komma fram till vad som skall gälla i fortsättningen. Men du bör alltså inte vidhålla någon attityd om att det här med sex är eran egen ensak, för i det här fallet är det inte det, varför ni i den här situationen bör prata med hennes föräldrar för att det inte ska bli några tråkigheter åt något håll.


Visningar : 2431

Senaste frågorna

Se Alla