user-image
Okänd
Annat

Finns det olika typer av allergiska reaktioner?


SVAR

user-image
Det finns i princip två olika typer av allergisk reaktion:
#Den snabba allergiska reaktionen
Det finns normalt i kroppen vissa äggviteämnen s.k. immunoglobulin som på olika sätt används i försvarsmekanismen. En immunoglobulin typ är IgE (Immunoglobulin E) och som finns i små mängder cirkulerande i blodet. Vid allergi reagerar IgE genom ett komplicerat samspel med en annan kroppsegen cell som heter mastceller, som bl.a. finns i kroppens olika vävnader och som bl.a. innehåller histamin. Om en person kommer i upprepad kontakt med något allergiframkallande ämne som kallas för allergen, då ökar koncentrationen av IgE i blodet som är riktad just mot detta allergen. Dessa IgE fäster sig på ytan av mastcellerna. Ännu har personen inga som helst symtom men han/hon håller på att bli överkänslig ( sensibilisering). Nästa gång han/hon utsätts för samma allergen och allergenet når IgE som har fäst sig på mastcellytan, startas en explosiv tömning av dessa cellers innehåll (histamin) utav allergireaktions-utlösande faktorer som sprids i vävnader utanför samt inuti blodbanan. Andra s.k. allergireaktions-utlösande faktorer än histamin är s.k leukotriener och prostaglandiner. En allergisk reaktion är nu ett faktum. Den utsatta personen får symtom och blir sjuk. Symtomen varierar beroende på var den allergiska reaktionen sker. Själva sjukdomen beskrivs vidare utifrån de organ i kroppen som drabbas.

#Den fördröjda allergiska reaktionen.
Detta är t.ex. allergiska reaktioner i huden. Som exempelvis eksem. Allergenet är här oftast metaller, ex. nickel och krom, som vid långvarig kontakt kan tränga in i huden och ge överkänslighet. Denna form av allergi är inte IgE förmedlad. Den fördröjda allergiska reaktionen kallas också för kontaktallergi.

Visningar : 1011

Senaste frågorna

Se Alla