user-image
Okänd
Annat

Är allergi ärftligt?


SVAR

user-image
Ärftlighet är viktigt i det att vissa personer bildar mer IgE än andra och därmed har ökad risk att utveckla allergi. Risken ökar också om båda föräldrarna har allergi. Denna ärftliga benägenhet att bilda IgE efter naturlig kontakt med små doser av allergen kallas atopi. Astma, eksem, allergisk snuva, nässelutslag och anafylaktisk chock tillhör de s.k. atopiska sjukdomarna.

Visningar : 947

Senaste frågorna

Se Alla