user-image
Okänd
Annat

Vad är en anafylaktisk reaktion?


SVAR

user-image
En anafylaktisk reaktion är oftast ett snabbt förlöpande, ibland livshotande tillstånd som kan uppträda när en person utsätts för något ämne han/hon är överkänslig emot. Sådana ämnen kan vara läkemedel i injektionsform, födoämnen som t.ex. skaldjur eller nötter, bi- eller getingstick. Till symtomen hör plötslig astma-liknande andnöd, blodkärlsvidgning med snabbt blodtrycksfall och medvetslöshet som leder till anafylaktisk chock. Om man inte får behandling snabbt, inom 10-15 minuter, kan tillståndet leda till döden. Det är viktigt att undvika de saker/ ämnen man vet sedan tidigare att man är överkänslig emot. Vid en inträffad anafylaktisk reaktion ges adrenalin och kortison i injektionsform och som komplement s.k. histaminpreparat. En snabb transport till sjukhus är mycket viktig.

Visningar : 964

Senaste frågorna

Se Alla