user-image
Okänd
Annat

Hur går en allergi-utredning till?


SVAR

user-image
En allergi/ överkänslighets-utredning går till enligt följande:
1.Prick test på huden.
2.Blodprover skall tas. T.ex. RAST som talar om det finns IgE Immunoglobulin i blodet mot en aktuell (misstänkt) allergen.
3. Lapptest vid eksem.
4. Provokationstest. Ibland utsätter man medvetet patienten för en liten mängd allergen. Patienten skall då bli sjuk inom en kort tid och därmed bekräftas misstankarna.
5. Viktigast är dock kartläggning av patientens sjukdoms-historia; livssituation, arbetsmiljön och ärftligheten.

Visningar : 933

Senaste frågorna

Se Alla