user-image
Okänd
Annat

Hur behandlar man allergi och överkänslighet?


SVAR

user-image
Först informerar man patienten, anhöriga och allmänheten om vad allergi och överkänslighet är. Därefter inför man förebyggande åtgärder (miljösanering), sund miljö inom- och utomhus. Viktigaste således är att i första hand se till att allergikern inte kommer i kontakt med det aktuella allergenet. Vaccination (hyposensibilisering) och medikommentell behandling kan också vara aktuellt.

Visningar : 942

Senaste frågorna

Se Alla