user-image
Okänd
Annat

Vad är astma?


SVAR

user-image
Astma är en lungsjukdom med upprepade anfall av andnöd. Orsaken är kramp i luftrörens glatta muskler, slemhinnesvullnad och ökad avsöndring av eget slem. Astma förekommer i alla åldrar. Hos barn är astma den vanligaste kroniska sjukdomen, var 10:e barn har astma. Ca 3% utav den vuxna befolkningen i Norden lider av astma.

Visningar : 1014

Senaste frågorna

Se Alla