user-image
Okänd
Annat

Vad är kronisk astma?


SVAR

user-image
Kronisk astma definieras som långdragna, ofta förekommande besvär som til sist leder till varierande nedsättning av andningsfunktioner. Denna typ av astma som är varaktig med påverkan av andningsfunktioner ingår i gruppen kronisk obstruktiv lungsjukdom=KOLS, som innefattar kronisk astma, kronisk bronkit och förändringar i lungvävnader med förstorade lungblåsor (emfysem).

Visningar : 916

Senaste frågorna

Se Alla