user-image
Okänd
Annat

Hur får man diagnosen astma?


SVAR

user-image
#Peak Flow Meter
För diagnosen astma fordras att man kan påvisa att patienten har ett försvårat luftflöde som varierar antingen spontant eller efter tillförsel av luftrörsvidgande läkemedel. Dessa variationer mäts med en luftflödesmätare, s.k. peak flow meter (PEF) som patienten själv kan använda för registrering under dagen och under olika förhållanden, t.ex. på arbetet, på gymet, i hemmet etc.

#Lungfunktionsprov, Spirometri
Man mäter lungvolymen dels vid maximal och lugn utandning, dels under de första sekunderna av snabbast möjliga utandning. Vid pågående astma är dessa uppmätta värden påverkade eller sänkta. Undersökningen bör upprepas efter tillförsel av bronkvidgande läkemedel för att påvisa förbättring=reversibilitet.

Visningar : 1106

Senaste frågorna

Se Alla