user-image
Okänd
Tjej

Hur är det att vara homosexuell?????


SVAR

user-image
Det går inte att ge ett enda svar på den här frågan, då alla homosexuella upplever det på sitt sätt, varför du skulle få olika svar beroende på vem du frågar. Upplevelsen av att vara homosexuell kan spänna över hela människans känsloregister varför du kan hitta homosexuella som är stolta över sin sexuella identitet, samtidigt som du kan hitta homosexuella som känner så djup skam att dom inte vill leva längre.
Men oavsett hur en homosexuell person upplever sin sexuella identitet, så finns det upplevelser som sannolikt alla delar, och det är bl a upplevelsen av andras fördomar mot homosexuella och samhälleliga begränsningar. Att få rätt att prövas som adoptivföräldrar har ju tex länge varit en fråga som diskuterats, och det finns och har funnits begränsningar när det gäller det här med att skaffa barn för homosexuella, vilket olika personer kan uppleva som mer eller mindre jobbigt. När det gäller fördomarna så är det så utbrett i samhället, och jag tror därför inte att det finns någon homosexuell som inte stött på det i någon form. Det kan röra sig om allt från diskriminering på arbetsmarknaden, svårigheter att bli accepterad av familj, vänner och människor man bara stöter på, till rena våldsövergrepp pga sin sexuella läggning. I helgen såg vi tyvärr ett sådant övergrepp då en homosexuell handbollsdomare blev brutalt misshandlad. Självklart kan fördomarna i samhället avskräcka personer från att gå ut öppet med sin homosexualitet av rädsla för både våld, och för att familj och andra ska vända en ryggen. Därför är det här med att berätta om sin homosexualitet något som många grubblar mycket över. Så på det sättet kan man säga att homosexuella mer eller mindre tvingas ta ställning till en mängd frågor kring om och hur man ska gå ut med sin sexuella läggning, något som heterosexuella sällan skänker en tanke.
Men det är ju sällan något ont som inte har något gott med sig, och enligt min erfarenhet så kan svårigheter svetsa samman den grupp som delar upplevelserna. Sålunda finns det många aktiva föreningar för bl a homosexuella där man gemensamt driver olika samhälleliga frågor. Gemensamma festivaler, klubbar, samt andra mötesplatser och aktiviteter finns också, och min erfarenhet är att man kanske mer försöker stötta och peppa varandra, än vad som är fallet mellan heterosexuella.

Men som sagt, det går inte att dra alla homosexuella över en kam, eller försöka beskriva hur det är att vara homosexuell, då varje människa har sin upplevelse av hur det är att vara den hon är, oavsett om man är homo-, eller heterosexuell. Men lite erfarenheter kan du få ta del av om du går in på www.rfsl.se

Visningar : 1273

Senaste frågorna

Se Alla