user-image
Okänd
Annat

Hur behandlas astma?


SVAR

user-image
Behandling av astma bör innefatta bland annat:
1. Avlägsna eller minska irriterande ämnen i inandningsluften=sanering.
2. Tillförsel av läkemedel som vidgar luftrören genom att minska kramper i kronkmuskeln.
3. Tillförsel av läkemedel som motverkar/ minskar svullnad och inflammation i kronkslemhinnan.
4. Slemlösande och host dämpande läkemedel.
5. Eventuellt antibiotika om infektionen är en utlösande faktor.

I första hand bör läkemedel tillföras genom inhalation (ger mindre biverkning). Ofta kombineras flera läkemedel alltefter astmans svårighetsgrad. Regelbunden behandling i lugnt skede är också mycket viktigt, eftersom medicineringar har anfallsförebyggande effekt. Eventuell utlösande infektion bör behandlas med antibiotika. Ju förr man börjar med kortisonpreparat vid ett debuterande astmaskov desto lättare är det att få symtomen att vika.

Visningar : 952

Senaste frågorna

Se Alla