user-image
Okänd
Annat

Vad är socionom?


SVAR

user-image
Socionom är en titel man får om man genomgått socionomprogrammet som ges på universiteten runt om i Sverige. Programmet är på 140 poäng (=3,5 år)och under den tiden läser man en mängd kurser. Det är kurser i socialt arbete, både utifrån individ-, grupp-, och samhällsperspektivet, men det är också kurser i tex juridik då det är viktigt att alla socionomer är kunniga när det gäller tex socialtjänstlagen vilken styr mycket av arbetet. Vill du veta mer kring vad en socionomutbildning innehåller kan du tex gå in på Göteborgs Universitets hemsida för programmet www.socwork.gu.se

En socionom kan jobba med socialt arbete i en mängd olika situationer. Du kan tex hitta socionomer på en socialbyrå. Då kallas dom oftast socialsekreterare och jobbar med att utreda allt från ansökningar om ekonomiskt stöd från dom som anser sig behöva det, till att utreda och ge insatser till barn, tonåringar, vuxna och familjer som har problem av olika slag. Det kan handla om tex missbruk, våld, eller relationsproblem. Du kan också hitta socionomer som så kallade fältassistenter, vilka brukar jobba bland ungdomar med att tex förebygga missbruk och finnas där ungdomar rör sig på kvällar och helger.
Socionomer hittar du också i skolan. Då kallas dom oftast skolkuratorer och jobbar tex med att fungera som stödkontakter till dom i skolan som behöver det. Likadant kan du hitta socionomer på landets Ungdomsmottagningar där dom också kallas kuratorer och har ungefär samma roll som en kurator i skolan.

Socionomer som kallas kuratorer hittar du också inom sjukvården. Dom finns tex inom psykiatrin och kan även finnas på andra kliniker och ge stöd till svårt sjuka eller tex kvinnor som funderar på abort eller har andra problem med sin graviditet.

Ja, det är lite information om vad socionom innebär, och sammanfattningsvis kan man väl säga att socionomen har en utbildning i socialt arbete, och sådant arbete utförs på många ställen i vårt samhälle, varför en socionom kan dyka ha en mängd olika arbetsuppgifter och kallas lite olika saker.

Visningar : 1141

Senaste frågorna

Se Alla