user-image
Okänd
Annat

Hur jag än gör kan jag inte gå upp i vikt och alla tror jag vill vara så här smal och fattar inte att det är jobbigt att jämt höra hur smal man är!


SVAR

user-image
Din problemställning kommer jag att ta upp från ett tydlighetsperspektiv. Alltså kommer jag inte att prata specifikt om dina viktproblem, utan istället koncentrera mig på den biten där omgivningen inte fattar att det är jobbigt för dig.

Du skulle vilja att omgivningen ändrade sin uppfattning om dig som en typ lycklig smal person. I varje fall vill du att dom slutar att kommentera din smala kropp och håller sina tankar för sig själva. Och vad krävs då?
Jo, någon typ av markering från din sida. Vad för typ av markering beror på dels hur skarp du vill att markeringen ska vara och dels vilken typ av markering som passar dig bäst. Om vi börjar med hur skarp markeringen ska vara handlar det om inför vem eller vilka du behöver markera. Är det familjen eller nära vänner är det oftast vettigt att ta i lite mera eftersom dom tycker att dom känner dig väl och ofta anser sig ha lite rätt att kommentera. Och glöm inte bort att vår utgångspunkt är att dom inte förstår att du tar illa upp. När det gäller andra saker brukar det ju vara tvärtom, dvs att dom man känner bäst inte behöver någon skarp markering (tillsägelse). Men som sagt nu gäller det att dom inte förstår att dom gör dig illa.

Då går vi vidare till människor som du bara känner lite så där, kanske hejar på men inte mer. För dom behövs oftast inte en lika stark markering eftersom du kan räkna med att avståndet mellan er (ni är ju faktiskt inte nära vänner) skapar en osäkerhetsfaktor hos dom andra. Så markerar du lite mindre fattar dom eftersom osäkerheten oftast gör att dom tänker att dom inte ska lägga sig i. Vad dom sen säger till andra kan du ju inte styra, men du slipper att få höra tjatet om din smala kropp.

När vi sedan kommer till dom som inte alls känner dig behövs det oftast inte alls så stor markering innan dom känner sig generade ifall dom sagt något om att du är smal och du förmedlar att du inte uppskattar deras kommentar.

Och vilken typ av markering passar dig bäst då? Du kan använda språket där du genom olika grader av skärpa förmedlar vad det är du vill förmedla. Rakt på sak pang bom, eller artigt och korrekt, eller förklarande, eller vädjande, eller skämtsamt, eller genom att säga det i förbigående. Naturligtvis finns det flera grader av skärpa än så här, men jag ville ge dig några exempel på olika nivåer av skärpa.

Du skulle också kunna använda dig av kroppsspråk och ansiktsuttryck för man kan med träning lära sig att använda sånt för att påverka andra människor. Och är man beredd att ägna mycket tid och energi åt att lära sig använda språk som jag nämnde i olika grader av skärpa, kroppsspråk och ansiktsuttryck tillsammans kan man bli duktig på att påverka sin omgivning. Det här är något som man bl a går och lär sig på teaterhögskolan, men enligt min erfarenhet kan alla människor förbättra sin egen förmåga att påverka sin omgivning mycket mer än vad dom flesta tror. Tyvärr tror många att dom är födda och uppvuxna på ett speciellt sätt som blivit en del av deras personlighet, så att det inte går att göra någonting åt en sån här sak. Men det är som sagt fel!

Avslutningsvis gäller det alltså att du läser igenom det här noggrant och tänker efter vad som skulle kunna passa dig. Därför att du måste bli tydligare på något av dom här sätten för att få din omgivning att sluta tjata om att du är smal. Psykologiskt sett så kommer du antagligen att få en effekt av det här du läser så snart du har börjat fundera på hur just du ska göra. Ett avslutande förslag är att du också antingen fixar en utskrift på mitt råd eller också surfar in här igen när du nästa gång råkar ut för att någon kommenterar din kropp på det här jobbiga sättet. Försök sedan att för dig själv med hjälp av mina råd att bestämma hur du ska göra med den här personen nästa gång. För varje gång du gör så, kommer du långsamt påverka dig själv så du till slut kan påverka din omgivning. Det är en psykologisk teknik att lära sig en sån här sak om man inte klarar det på något annat sätt.

Visningar : 1117

Senaste frågorna

Se Alla